¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLikestilling i revers? Ny regjering og ny politikk: To måneder etter at Høyre og Frp kom til makta har de kuttet i pappapermen, økt prisen på barnehageplasser og gitt kontantstøtte til flere. Endringer i abortloven er på trappene. Vil Høyre- og Frp-regjeringen ha kvinnene tilbake til kjøkkenbenken? Fra budsjettdebatten i Stortinget: Denne regjeringen er moderne. Vi har tro på familien, valgfrihet og fleksible løsninger. Jeg er glad for at vi nå har klart å øke fellesdelen av foreldrepermisjonen, sånn at familiene selv Tar fra far Ida Oline er sju måneder og har foreløpig ingen sterke meninger om at fedrekvoten har krympet. Men det har pappa Tor Andreas Skagseth. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: OLE MORTEN MELGåRD or Andreas Skagseth kjenner fortsatt på hva han gikk glipp av da han ble far for første gang for fire år siden. Den gang gikk kona på stønad fra Nav, som ikke ga rett til foreldrepenger. Der- med ble det heller ingen pappaperm sammen med sønnen Tobias.  Jeg føler virkelig at jeg har gått glipp av noe, sier Skagseth som jobber i Trondheim renholdsverk. Uten opptjente rettigheter fikk den nybakte familien den gang kun en engangsstønad på ca. 20.000 kroner.  Da var det ikke noe alternativ for meg å ta permisjon. Nå tenker jeg mye på at jeg skulle hatt den muligheten, sier Tor Andreas Skagseth. Går baklengs inn i framtida For sju måneder siden kom barn nummer to, Ida Oline, og denne gangen har Skagseth ikke tenkt å la muligheten ¸ˇSlik vil Høyre og Frp påvirke likestillingen 16 > Fagbladet 12/2013 til egentid med datteren gå fra seg. Nye regler for opptjening av foreldrepenger gjør at Tor Andreas Skagseth om noen måneder kan gå ut i permisjon med full lønn.  Hva syns du om at Høyre og Frp har kuttet pappakvoten i foreldrepermisjonen fra fjorten til ti uker?  Dette er å gå baklengs inn i framtida. å redusere fedrekvoten er et tilbakeskritt for likestillingen, og det reduserer fedres mulighet til å delta i barnas oppvekst.  Egen fedrekvote er viktig. Da kan man kreve sin rett og ta sine uker i permisjon uten diskusjon. Får støtte fra forsker Småbarnsfaren fra Skaun får støtte fra forskerhold:  Kutt i fedrekvoten er et alvorlig tilbakeskritt for norske fedre og norsk omsorgspolitikk. Det er et alvorlig og negativt signal å gi til norske fedre som er tilhengere av fedrekvoten, sier forsker og sosiologiprofessor ved NTNU, Elin Kvande, til NRK.no. Mannsdominerte yrker vil tape På Tor Andreas Skagseths arbeidsplass er menn i flertall. Da betyr en egen fedrekvote ekstra mye for at fedrene skal delta på lik linje med mødrene i barnas oppvekst, mener tobarnsfaren.  I en mannsdominert bransje som min, er jeg helt sikker på at mange fedre bare vil ta den delen av permisjonen som er reservert for dem. Mange vil heller gå på jobb enn å ta > pappaperm. Vi er der fortsatt, sier Tor Andreas Skagseth. Foto: BLD/Ilja C. Hendel ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonSAM