¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇkan få lov til å bestemme uttaket av permisjonen. Vi har økt engangsstønaden, og ikke minst har vi styrket kontantstøtteordningen.ª Barne-, likestillings- og diskrimineringsminister Solveig Horne (Frp) Med dyrere barnehage, kontantstøtte og skatteklasse 2 er det mindre lønnsomt å jobbe  spesielt for dem som står i arbeidsmarkedets ytterkant, der alternativet til å motta stønad er jobber med lave lønninger. (...) Dette er dårlig likestillingspolitikk, dårlig integrering og dårlig økonomisk politikk  samtidig. Derfor er ikke dette ett skritt, men mange skritt i feil retning.ª Tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) BLIR VERRE å VÆRE FAR: Den mørkeblå regjeringens endring i pappapermen vil gjøre at færre fedre velger tid med barna, mener Tor Andreas Skagseth. Her med barna Ida Fagbladet 12/2013 > 17 Oline og Tobias. Foto: Stortinget ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonSAM