¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLikestilling i revers? ¸ˇRødstrømper til abortkamp Med Sara Bell i front stilte mange delegater i røde strømper på Fagforbundets landsmøte. De vil slå tilbake regjeringens forsøk på å innskrenke retten til fri abort. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Etter snart 40 år med selvbestemt abort har norske kvinner blitt kastet ut i ny abortkamp. Høyre- og Frp-regjeringen vil fremme et lovforslag som gir fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Ultrakonservative krefter  Dette handler ikke om enkeltlegers samvittighet. Dette er ultrakonservative krefter fra et lite kristent miljø som krever makt over kvinners valg, sier Sara Bell fra Fagforbundet Bergen som er initiativtaker til rødstrømpeaksjonen.  Dette handler ikke om å få ned antall aborter, men om å uthule retten til fri abort. Mot egen overbevisning For et halvt år siden gikk abortdebatten høyt på Høyres landsmøte. Flere framtredende høyrekvinner, blant dem Julie Brodtkorb og Astrid Nøklebye Heiberg, gikk på talerstolen og forsvarte eksisterende abortlov. Gjennom regjeringsforliket med Frp, Venstre og KrF har alle høyrerepresentanter på Stortinget forpliktet seg til å stemme for reservasjonsretten  selv om det går på tvers av deres egen overbevisning. Rammer de svakeste  Reservasjonsrett vil ramme de mest sårbare, kvinner som stoler på at leger tar imot og veileder dem på beste måte. Det er en ufattelig provokasjon, og jeg tror ikke kvinner i Norge har forstått hva det innebærer. De som står bak dette, ønsker å fjerne retten til abort, og dette må vi si et klart og tydelig nei til, sier Sara Bell. ABORTKAMP:  Vi bør beholde de røde strømpene på inntil forslaget om fastlegers reservasjonsrett har falt, mener Sara Bell fra Fagforbundet Bergen. Gynekologene er bekymret Også blant helsepersonell er mange bekymret for endringene i abortloven som er på gang. Gynekolog Heidi Thornhill er en av dem.  Dette er en innskrenkning og uthuling av abortloven. Fastleger skal verken bestemme eller utføre aborter, de skal bare sende en begjæring videre. Dermed har de heller ingen ting å reservere seg mot, sier Thornhill, som er overlege ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus.  Er dette en lovendring som tar mer hensyn til legenes følelser enn til kvinner i en sårbar situasjon?  Helt klart. Dette handler om leger. Det er uprofesjonelt om fastlegers følelser skal tillegges vekt. Abortdebatten skal ikke foregå på legekontoret, sier Thornhill som har full støtte fra sin egen profesjonsforening, Norsk Gynekologisk Forening. Videre behandling ¸ˇ¸ˇ18 > Fagbladet 12/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM