¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKutter ut kommunale renholdsanbud ¸ˇ Anbud gir dumpingfare  Vi har sett dette lenge, og er takknemlig for at private aktører også tar det opp, sier Inger Hanssen i styret for Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, som selv er kommunal renholdsleder.  I første omgang mister de ansatte rettigheter, pensjon og trygghet når de overføres til private aktører som vinner kommunale anbud. I neste omgang forverres arbeidsforhold og renholdskvalitet for at det i det hele tatt skal være mulig å tjene penger på oppdraget, påpeker hun. Hanssen mener den beste løsningen er å drive i kommunal egenregi.  Men det er viktig at kommunene holder fokus på å utvikle tjenesten og gi faglig påfyll til de ansatte, påpeker hun. OT Suksessbedriften Accept renhold regner ikke lenger på anbud fra norske kommuner.  Det er ikke mulig å jobbe seriøst til dette prisnivået. Det sier daglig leder og eier av Accept renhold, Jon Anders Holgeid. Han tok nylig et kraftig oppgjør med egen bransje og erklærte at renholdsbransjens dårlig rykte er velfortjent. Holgeid etterlyser mer kontroll og sanksjoner mot useriøse aktører.  Til tross for godkjenningsordningen vokser det opp useriøse firmaer som paddehatter. Det er på høy tid at bransjen selv tar tak i dette og kommer uvesenet til livs, oppfordrer Jon Anders Holgeid. Anbud til dumpingpris Holgeid mener det offentlige er verst når det gjelder å skape et marked for useriøse bedrifter.  Vi har regnet på offent- lige anbud gjennom tiår, og vår konklusjon er at dersom disse jobbene skal gjøres til den prisen som politikerne forventer, så er STYRER UNNA: Suksessbedriften Accept renhold holder seg unna kommunale anbud. Prisene politikerne forventer er useriøst lave. ¸ˇdet tapsprosjekter. Bedriftene må enten levere en annen kvalitet enn lovet, ha færre ansatte, lønne til under tariff eller drive ulovlig, sier han til Fagbladet. Holgeid mener det er et paradoks at politikere som setter lover og regler, velger aktører med så lav pris på tjenesten at de umulig kan følge reglene.  Når det tilbys priser som er lavere enn utgiftene til tarifflønn og sosiale kostnader for de ansatte, så burde det ringe en alarmklokke, mener han. Finnes seriøst marked Bedriften som Holgeid leder, var blant landets første godkjente Miljøfyrtårn. Den har vært kåret til Gasellebedrift sju år på rad og har doblet omsetningen de siste ti åra.  Det har vært mulig fordi det finnes et seriøst marked i privat sektor, som er villig til å betale for et godt renhold, forklarer han. Holgeid etterlyser en bedre holdning til renhold.  Godt renhold er en forutsetning for trivsel og avgjørende for inntrykket av firmaet. Det burde vært høystatus å satse på dette. Tekst: OLA TØMMERåS ¸ˇ¸ˇBuss-korrupsjonen bit for bit På nyåret er det ventet at det blir tatt ut tiltale mot de tidligere sjefene i Oslo kommunes busselskap, Unibuss. Deler av den kommende rettssaken, som er blant Norges største korrupsjonssaker, har allerede blitt offentlig eksponert i mindre sidesaker i høst.  Jeg mottok millioner i et skogholt i Tyskland, bekreftet tidligere teknisk sjef i Unibuss da han vitnet i saken mot to håndverkere som sto tiltalt for å ha pusset opp Unibussjef Helge Leites private enebolig og lempet regninga over på busselskapet. De to håndverkerne ble dømt til åtte måneder fengsel, hvorav seks måneder er gjort ubetinget. Tidligere teknisk sjef bekreftet også at han hadde mottatt 1,2 millioner kroner på vegne av flere allerede i 2002 mens han jobbet i Norgesbuss, en sak Fagbladet skrev om høsten 2011. OT Fagbladet 12/2013 > 29 colourbox.com Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonSAM