¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMOTIVERENDE: Tillitsvalgt Siri Therese Flamme-Larsen mener klimaprisen til Oslo kommunes gjenvinningssystem også skal gå til innbyggerne. Det er deres matavfall som erstatter fossilt drivstoff i byens busser. at folk har sortert avfallet sitt selv i blå og grønne poser etter type avfall. Juryen understreket da også betydningen av Oslos innsats, for å få innbyggerne med seg.  Når folk sorterer selv, blir de også mer bevisst på avfallet de produserer. Målet er at folk minimerer avfallet sitt, sier Flamme-Larsen og legger til at kildesortering ofte er tema i sosiale sammenhenger.  Det føles nyttig og viktig å være med på å endre holdninger, fortsetter hun, men innrømmer at det tar tid.  Folk er flinke til å sortere når de kommer i gang, men noen har en høy terskel for å starte.  Vi ønsker at flere skal bli flinkere til å sortere ut mer. Våre undersøkelser viser at folk vil og har tro på systemet, sier Siri Therese Flamme-Larsen. Hun har stor tro på å nå målet om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 50 prosent innen 2030 og at halvparten av alt avfall skal gå til materialgjenvinning innen utgangen av 2018. årets lokale klimatiltak Miljøstiftelsen Zero og Kommunesektorens organisasjon, KS, står bak prisen årets lokale klimatiltakª. Den er en ettertraktet anerkjennelse for norske kommuner som vil makere sitt bidrag til å kutte klimagassutslippene. I 2013 besto juryen av Venstre-politiker Odd Einar Dørum, KS-leder Gunn Marit Helgesen, daglig leder Marius Holm i Zero og direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. ¸ˇ¸ˇFagbladet 12/2013 > 31 fbaargang2013 fbseksjonSAM