¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVernetjenesten i renholdsbransjen fungerer ikke, fastslår de regionale verneombudene Steven Mutch og Ibrahim Yener etter fem måneder i jobben. ¸ˇTekst og foto: SIMEN AKER GRIMSRUD Hvordan går det her? Steven Mutch og Ibrahim Yener entrer det lille kontor- lokalet ved Alexander Kiellands plass i Oslo. De er kledd i svarte jakker med påskriften Regionale verneombudª. Tonen er gemyttlig når de hilser på Patrik Brandstrom. Fra kontoret her styrer han de to rengjøringsbedriftene Gullrent AS og Fortuna Renhold AS. Det er to av rundt hundre bedrifter på Østlandet de to regionale verneombudene har kontrollert siden oppstarten før sommeren. I dag er det bare et oppfølgingsbesøk. Da jeg fikk vite at de regionale verneombudene skulle komme første gang, ble jeg litt nervøs, selv om jeg ikke har noe å skjule. Jeg ventet at de bare skulle lete etter mangler og feil, sier Brandstrom, Har ikke prioritert HMS Brandstrom leder to typiske bedrifter i den norske renholdsbransjen, med henholdsvis 32 og 22 ansatte. Det første møtet med verneombudene ble helt annerledes enn han hadde trodd. Vi fikk en fin dialog, og jeg fikk innspill på hva vi burde gjøre annerledes. Vi har ikke vært gode nok på å dokumentere HMS-arbeidet (helse, miljø og sikkerhet). Jeg må nok ærlig innrømme at HMS ikke har vært prioritert i en hektisk hverdag, sier Brandstrom. Men det har jeg fått øynene opp for, og vi har blant annet hatt møte med bedriftshelsetjenesten. Nå skal jeg sette av tid hver måned til HMS-arbeid, sier Brandstrom. Verneombudene mangler kunnskap Steven Mutch og Ibrahim Yener har ført kontroll med over hundre bedrifter siden de startet opp arbeidet før sommeren. I all hovedsak har de konsentrert seg om små og mellomstore bedrifter. Vernetjenesten fungerer ikke på mange arbeidsplasser. De fleste er bare verneombud på papiret, konkluderer Mutch og Yener etter fem måneder. Vi er bekymret. Verneombudet er en viktig medspiller i bedriften, men altfor mange av verneombudene har ikke den kompetansen de trenger. Det er problematisk at verneombudene kan ta det pålagte 40-timerskurset på nett på fire timer. Hvem som helst kan ta kurset, uten kvalitetskontroll. Mange har heller ingen interesse av å være verneombud, sier Mutch. Adonis Leger er verneombud i Gullrent AS. Han innrømmer at han ikke har hatt den kunnskapen som trengs for å ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. I løpet av en samtale med de regionale verneombudene har jeg skjønt min rolle mye bedre, fastslår han. Du får et kort kurs, og blir kastet ut i det. Mye av informasjonen går inn det ene øret og ut det andre. Jeg har satt veldig stor pris på å prate med de regionale verneombudene. Nå vet jeg at jeg har noen jeg kan ringe til hvis jeg lurer på noe, sier Leger. Positiv til kontroll Patrik Brandstrom er også positiv til ordningen med regionale verneombud. Renholdsbransjen trenger en oppvask, fastslår direktøren. Han forteller om en bransje preget av hard konkurranse og små marginer, og innrømmer at han kanskje ikke har gjort alt etter boka på HMS-sida. Alle kan gjøre noen feil, men det er viktig at sosial dumping ikke blir satt i system. Jeg kan ikke konkurrere med bedrifter som betaler slavelønn. Jeg tror de regionale verneombudene på lang sikt vil få en positiv effekt for hele bransjen, sier Brandstrom. Innkjøperne bryr seg ikke Den rødgrønne regjeringa vedtok i sin forrige stortingsperiode tre tiltakspakker mot sosial dumping. Allmenngjøring av renhold pålegger bedriftene å betale minst 161,17 kroner i timen til arbeidstakere som utfører renholdsarbeid. I kjølvannet av allmenngjøringen av lønns> Fagbladet 12/2013 > 33 VERNETJENESTE: Steven Mutch og Ibrahim Yener går gatelangs på jakt etter oppslag om billige renholdstjenester. De tar kontakt med selskapeneª for å høre om de er registrert. fbaargang2013 fbseksjonSAM