¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇog arbeidsvilkår i bransjen, innførte regjeringa blant annet påseplikt. Det betyr at oppdragsgivere har plikt til å informere underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår og å se til at det følges opp i praksis.  At de som kjøper inn renholdstjenester bryr seg så lite om hva enkelte renholdsbedrifter betaler i lønn, har overrasket meg de siste månedene. Når du betaler under to hundre kroner for vasking i en time, må du skjønne at det foregår sosial dumping, sier Mutch. Han mener tiltakspakkene mot sosial dumping er helt avgjørende for å rydde opp i en bransje preget av mange useriøse aktører.  På lengre sikt vil mange av de useriøse falle bort. Problemet er bare at like mange nye kommer inn i bransjen, sier han.  For enkelt å starte virksomhet I dag skal alle renholdsvirksomheter godkjennes av Arbeidstilsynet. Mutch mener imidlertid at godkjenningsordningen, som kom på plass i fjor høst, ikke er god nok.  Det er altfor lett å starte en bedrift i denne bransjen. Det burde vært langt strengere krav, mener han. I bedrifter med færre enn ti ansatte, kan de ansatte inngå skriftlig avtale om å ha annen HMS-ordning, for eksempel uten verneombud. Ifølge Yener mangler disse avtalene ofte når de besøker bedrifter.  Renholdsbransjen er preget av at mange ikke snakker norsk eller engelsk, noe som gjør det vanskelig å implementere HMSarbeid. I mange bedrifter vet ikke de ansatte hva de har skrevet under på, sier Yener.  Et par steder har språkkunnskapene vært så dårlige at vi måtte gi opp. Det viser at det er altfor lett å starte virksomheter i denne bransjen, fastslår Mutch.  Noen bedrifter følger ikke allmenngjøringen, og de sier at de ikke visste om det. For oss er det vanskelig å si at de lyver, sier Yener. Han er likevel opptatt av ikke å svartmale bransjen helt. Det fins unntak.  Mange har tatt godt imot oss og sier de er innstilt på å gjøre forbedringer. Litt av utfordringen er å vise at det ikke er så farlig å snakke med oss. Vi er her for å hjelpe, og vi ønsker en god dialog, påpeker han. POSITIV: Administrerende direktør Patrik Brandstrom (f.v.) og verneombud Adonis Leger i Gullrent AS er positive til at de regionale verneombudene Ibrahim Yener og Steven Mutch kontrollerer renholdsbedrifter. Regionale verneombud (RVO) Bygge- og anleggsbransjen og hotell-, restaurant- og renholdsbransjen er omfattet av dagens ordning. Renholdsbransjen fikk regionale verneombud 4. mars i år. Regionale verneombud skal være pådrivere for et godt og sikkert arbeidsmiljø, særlig overfor små og mellomstore bedrifter. RVO fungerer på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud eller har opprettet arbeidsmiljøutvalg (AMU). Mangler som oftest blir avdekket: Allmenngjort lønn. Dårlig opplæring. Risikovurderinger. Avviksrutiner. Et mål for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Et reelt samarbeid med bedriftshelse- tjenesten. Valg av verneombud. Skriftlig avtale for annen HMS-ordning. ¸ˇ34 > Fagbladet 12/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM