¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇDet er med stor respekt og ydmykhet jeg skal prøve å si noe om Fagforbundets yrkesfaglige arbeid, hvorfor dette arbeidet er viktig og hva vi har oppnådd i de ti årene som har gått etter at forbundet ble stiftet. Vårt gode yrkesfaglige arbeid ¸ˇ¸ˇRandi Steinli Pedersen Leder i Seksjon helse og sosial i Troms. Dette er fra talen hennes på landskonferansene i september. Fagforbundet er delt inn i fire seksjoner som til sammen representerer mer enn 120 ulike yrkesgrupper. Vi vet at mange ser etter et yrkesfellesskap når de velger organisasjonstilhørighet, og at dette er viktig for medlemmene våre. Derfor bestemte vi allerede for ti år siden at yrkesfaglig arbeid gjennom seksjonene er et av de viktigste arbeidsområdene våre. Vi sier ofte at seksjonene er våre verktøy for det yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeidet. Et verktøy er et redskap vi bruker til å reparere, montere, demontere, lage eller vedlikeholde noe med  og vi blir bare bedre og bedre til å håndtere disse verktøyene. Ved hjelp av seksjonen skal vi fortsatt holde en sterk yrkesfaglig og yrkesorganisatorisk profil, bidra til yrkestilhørighet, fellesskap, identitet og ikke minst yrkesstolthet. Jeg skal her nevne noen suksessområder: Seksjon samferdsel og teknisk Fagbrev for byggdrifter. Grønn frisør har blitt en suksess. Kursstige for badeansatte. NS Insta 800. Faglig samarbeid med ulike høgskoler og universiteter. LO-ingeniør. Arrangert over 50 sentrale yrkes- faglige konferanser. Kåring av årets renholder. Kompetanse gir lønn etter buss- bransjeavtalen. Det er lovfestet at vann skal være i offentlig eie. Deltidsbrannfolk skal få statlig finansiert utdanning. Samarbeid med Norsk dyrepleier- og assistentforening. Seksjon helse og sosial Godkjent læreplan for videreutdanning i psykisk helsearbeid og eldreomsorg. Påvirket innholdet i ny legemiddelforskrift. Kåring av hele Norges helsefagarbeider. Representasjon i statsråd Lysbakkens barnevernspanel. Samhandlingsreformen  utvikling av fem ulike temakurs. Etablering av helsefagarbeider som nytt fag innenfor Words Skills. Deltakelse i Yrkes-NM og i VM i Japan. Nytt fagbrev for portører ligger til godkjenning i Kunnskapsdepartementet. Seksjon kirke, kultur og oppvekst Barnehagedagen er etablert som et årlig arrangement. Kulturloven er vedtatt. Fagforbundet er part i Manifest mot mobbing. Synliggjøring av barne- og ung- domsarbeiderfaget ved blant annet Yrkes-NM. Sterk økning av antall medlemmer fra oppvekstsektoren. Seksjon kontor og administrasjon To gratis utdanninger på høgskole- nivå  master og bachelor. Ti faste nasjonale fagkonferanser med arkivkonferansen og eForvalt- ningskonferansen som de største. En seksjonsorganisasjon som fungerer godt. Innflytelse på utviklingen av flere fagområder i seksjonen. Et godt samarbeid med flere fagskoler og høgskoler. Et ledertreningsprogram. Dette viser i korte trekk at Fagforbundet er blitt en viktig yrkesfaglig og yrkespolitisk aktør som i høy grad blir invitert til å delta i myndighetenes utvikling av utdanninger, fag og tjenester. Vi er også stolt av at vi de siste fire årene har utbetalt ca. 80 millioner kroner i stipend. Vi vet at det gjøres mye godt seksjonsarbeid. Vi får gode tilbakemeldinger fra fornøyde medlemmer, noe seksjonene skal ha en stor del av æren for. Kvalitet og kunnskap hører sammen. Bedre kunnskap gir bedre kvalitet, og gir medlemmene stolthet i jobben. En av grunnpilarene for å lykkes 36 > Fagbladet 12/2013 fbaargang2013 fbseksjonSAM