¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDebatt ¸ˇORGANISASJON Stolt og fornøyd Jeg fikk æren av å besøke landsmøtet i Fagforbundet i november. Historisk på mange måter, og et lærerikt minne for livet! Og jeg har våknet! Inntrykkene jeg sitter igjen med, er mange og sterke! Jeg har fått et nytt og klarere perspektiv på hva Fagforbundet er og står for, og for det arbeidet som ligger i bunnen for at jeg som medlem skal bli best mulig ivaretatt. Jeg har blitt et stoltere og veldig ydmykt medlem. Landsmøteåpningen med blant annet en faneborg, var vakkert og sterkt. Det ga klump i halsen og tårer i øynene! Like sterkt var det å overvære det store øyeblikket da vår forbundsleder gjennom mange år, Jan Davidsen, takket av og klubbetª inn påtroppende leder Mette Nord. En unik og dyktig leder har gitt stafettpinnenª videre til en kvinne jeg tror vil styre videre med like stødig hånd. Jeg ble også rørt til tårer over verdens tøffe realiteter! Jeg har grått i ren glede og kjærlighet sammen med både gammel og ung. Jeg har lyttet til dyktige politikere som har talt, og jeg har lært! Jeg har blitt enda mer kampklar: Den blåblå og kalde høyrevinden skal gjøre en rask helomvending og rives ned fra sin kjepphøye og usolidariske pidestall  før den river ned alt det arbeiderbevegelsen har bygd opp! Vi jobber for et inkluderende og likestilt samfunn der privatisering ikke må få råde! Vi er ikke til salgs noen av oss! Jeg har også fått en dypere forståelse av hva Fagforbundet står for! Hva som kreves for å få hele denne organisasjonen til å fungere! Alle delegatene var der som talspersoner for sine medlemmer. De var på jobb fra tidlig morgen til seint på kveld! Og jobben startet lenge før landsmøtet tok til. I mange måneder har forberedelser pågått. Hele organisasjonen blir tatt opp til vurdering og revurdering, og viktige og nødvendige endringer blir gjort for at jeg som medlem fortsatt skal ha en trygg og god dag både på jobb og hjemme. Så all ære til de mange hundre delegatene for iherdig jobbing for oss medlemmer. Vi medlemmer kommer faktisk til dekket bord. Stier og veier er tråkket ferdig for oss, takket være alle disse fantastiske menneskene som har latt seg velge inn i styrer både lokalt, på fylkesplan og sentralt. Vi skal kunne ha det godt selv om vi blir syke, blir trygdet eller må bytte arbeid. Det jobbes for at våre forsikringer skal være gode. Vi har en solid arbeidsmiljølov som sikrer oss medbestemmelse og rettferdighet. Det har blitt kjempet for at vi skal kunne få en trygg alderdom med gode pensjonsrettigheter! Dette kommer ikke av seg selv! Det står et samlet forbund bak, som igjen har sørget for et godt samarbeid både politisk og med LO. Det er ikke uten grunn at Fagforbundet er det største forbundet, med rundt 335.000 medlemmer! Slagordet vårt  Sterkere med enn utenª  er sant! Vi har slagkraft, og vi blir hørt! Men Fagforbundet omfavner flere enn sine egne. Det gjør meg enda stoltere å vite at vårt internasjonale arbeid har en stor plass. Vi bryr oss om mennesker som lever der terror, krig, okkupasjon, vold og drap råder. Husk hva OSS står for: omsorg, solidaritet og samhold! Min solskinnshistorie er nok SOS-barnebyen som Fagforbundet har i Huambo i Angola. Men det gjør meg inderlig trist og skuffet at det av de 335.000 medlemmene i Fagforbundet, bare er vel 4000 som bidrar til å støtte barnebyen. Så, kjære kamerater, dersom vi alle kan avse avse 50 eller 100 kroner i måneden, vil dette utgjøre en stor forskjell for tilbudet i barnebyen. Til slutt vil jeg anbefale andre medlemmer om å delta på neste landsmøte. Jeg kommer gjerne tilbake. Vil også benytte anledningen til å gratulere gjenvalgte og nyvalgte i styre og stell. Lykke til med den gode gjerning  Seieren følger våre faner.ª Hilsen et nylærdª, stolt og fornøyd medlem MARKEDSSTYRING Mer butikk i sykehusene med Høyre og Frp Debatten raser om hva som førte til at de rødgrønne tapte valget. Skal man tro Arbeiderpartiets Raymond Johansen, tapte de fordi LO ikke var flinke nok til å mobilisere grasrota. Det er lett å slå fast, men enda viktigere er det å spørre seg hvorfor det ikke var mulig å mobilisere grasrota. Jeg tror det handler mye om folks velbegrunnede misnøye med utviklinga i helsesektoren. Kritikken mot helseforetaksmodellen, med detaljstyring og pengefokus, har vokst i styrke de siste årene. Dette har blant annet ført til at en gruppe helsearbeidere stiftet Helsetjenesteaksjonen i april i år. De vil fjerne stykkprisfinansieringa, legge ned sykehusstyrene og de regionale helseforetakene, og erstatte dagens styringsmåte (Old Private Managementª) > ¸ˇ¸ˇ¸ˇSI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer  maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ¸ˇ¸ˇLEDERSKIFTE: En unik og dyktig leder har gitt stafettpinnenª videre til en kvinne jeg tror vil styre videre med like stødig hånd, skriver det stolte medlemmet i sitt debattinnlegg. Fagbladet 12/2013 > 49 Foto: Sidsel Hjelme fbaargang2013 fbseksjonSAM