¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStavanger natur- og idrettsservice KF har 160 ansatte som er spesielt opptatt av byens offentlige utearealer og idrettsanlegg. Sist vår inviterte velferdskomiteen ansatte til å være med på Nordsjørittet  et ni mil langt sykkelritt fra Egersund til Sandnes. Formkurven og motivasjonen var ikke på topp for alle, men seks menn og ei kvinne meldte seg på. Det ble ordnet med felles treningstider og et eget støtteapparat. Det ble også tatt kontakt med foto-/videogruppa i kommunen. De tok på seg å lage en dvd og følge aktørene i forkant og under rittet. 7. juni stilte 12.000 deltakere til start, blant dem Tor Inge Haga, Rune Hogsrød, Terje Thu, Eirin Sollied Næss, Øyvind Idland, Kurt Idland og David Harney fra det kommunale foretaket natur- og idrettsservice. Tekst: Egil Bowitz Foto: Fotogruppa stavanger kommune Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇPå hjul i Nordsjørittet ¸ˇ¸ˇJubilanter i Dønna I begynnelsen av november delte Fagforbundet avd. 136 Dønna ut 25- og 40-årsnåler med diplom til trofaste medlemmer. Etterpå fikk jubilantene servert middag. Følgende 25-årsjubilanter deltok: Nora Helen Emilsen, Vigdis Irene Sørøy, Judith Sofie Edvardsen, Unn Lorentzen og Turid Johansen. Det samme gjorde 40-årsjubilantene Olav Lundestad og Lovise åsheim. 40-årsjubilantene Irene Lorentzen og Turid Halvorsen, og 25-årsjubilanten Jorun Hansen var ikke til stede under utdelingen. ¸ˇFagbladet 12/2013 > 55 fbaargang2013 fbseksjonSAM