¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTilbakeblikk Tekst: ARNSTEIN HØLMEBAKK En av de store ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 TD Per Flakstad akt, takt, pass på takten, den er mer enn halve makten! per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme Sidsel.hjelme@fagforbundet.no 23 06 44 48 Nina Monsen ina.monsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Ingeborg Vigerust Rangul Permisjon Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-70 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-73 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 a det ble klart at Jan Davidsen ville gå av som leder på Fagforbundets nær 20.000 tillitsvalgte må tåle søkelyset. For medlemmene ville vært dårlig tjent med en leder som ikke visste å bruke denne kraften, og bruke den godt! Gjennom ild og vann I hjembyen Bergen er det en kjent sak at Jan er som født inn i fagbevegelsen, flasket opp på Lik sin far kom også Jan i kommunens tjeneste da han som 18-åring begynte som vikar i renholdsverket. Også den gang var det vanskelig å bli ansatt i hele, faste stillinger. Verket holdt seg med såkalte faste leiefolk, som var å betrakte som ansatt, men uten fastsatt rute eller avtalte arbeidsoppgaver. Yrkestil- hørigheten og fagstoltheten fikk han først da han i 1975 ble ansatt som konstabel i brannkorpset, der han bokstavelig fikk lære å gå gjennom ild og vann for å redde liv og verdier. Det var i Bergen Jan gikk gradene som tillitsvalgt i Kommuneforbundet, fram til han som distriktsstyreleder i 1986 ble valgt inn i forbundsstyret. Her vant han snart respekt for sin evne til strategisk tenkning. Han ledet det såkalte Davidsen-utvalget, som gjennom en stor mobilisering av tillitsvalgte fikk utarbeidet forbundets strategiplan. landsmøte i høst, var han allerede for lengst fagbevegelsens mest omtalte tillitsmann noensinne. Med ett unntak for mediestormen da den tidligere LO-lederen Gerd Liv Valla gikk av. Jan er beskrevet som elsket og fryktet, strateg og taktiker, en ruvende leder. Etternavnet var blitt synonymt med forbundsnavnet; fornavnet var i annet hvert oppslag byttet ut med Den mektige. Iblant variert med Selveste Davidsen, uten at det rojale pronomenet var ironisk ment. Er det da noe mer å legge til, nå når han virkelig har trådt ned fra tronen? En liten betraktning bare, omkring den utskjelte makta lederen nå ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ241 393 og tariffpolitikk, skulle det bygges et bredt samfunnsengasjement for politisk kamp mot økende privatisering og undergravning av velferdsstatens hjørnesteiner. Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS 58 > Fagbladet 12/2013 i ordnede former har levert fra seg. Det er jo på den andre siden av bordet også snart slutt på den tida da enhver direktør eller bedriftseier i falsk beskjedenhet skulle ha seg frabedt at han eide makt, men til nød innrømte å ha en viss innflytelse. Også en hærfører for 335.000 velferdsarbeidere med første Ved siden av faglig kompetanse HISTORISK: Jan Davidsen var Norsk Kommuneforbunds siste og Fagforbundets første leder gjennom til sammen 20 år. arbeiderbevegelsens ideer og tradisjoner. Faren Willy Davidsen var byens mest kjente og respekterte fagforeningsleder, men selv framhever han helst at det var den politisk engasjerte moren Olga som betydde mest for hans holdninger og verdisyn. M Ø J L I E R K M E T fbaargang2013 fbseksjonSAM