¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial Innhold ¸ˇ¸ˇ30 Kommunene må ta seg av flere og sykere pasienter. Fagskolen har gitt faglig påfyll om kroniske sykdommer til 18 ansatte i Telemark. 8 TEMA: Politikk og musikk 14 Marianne kan tape titusener i pensjon 16 Ble angrepet på jobb  får erstatning 18 Fikk tariffavtale i julegave 20 PORTRETTET: Anette Sagen 27 42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Blod og elfenben 50 Arbeidsløse bærer byrdene FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Arbeidstøy for helsepersonell 42 Seksjonslederen 54 Debatt 56 Gjesteskribent: Mohammed Omer 58 Oss 61 Kryssord 57 Satire og Petit 66 ETTER JOBB: Glede i hvert slag 68 EN AV OSS: Gjennom ild og vann ¸ˇ20 Da hun var liten, skjønte ikke Anette Sagen at jenter som hoppet på ski, var annerledes enn gutter. Senere har hun kjempet en lang kamp mot forskjellsbehandlingen. Nå får endelig jentene hoppe i OL. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇForbildet ¸ˇFlere pasienter krever mer kompetanse 32 I løpet av 2014 skal alle kommuner, sykehus og fastleger ta i bruk Norsk Helsenett. Det gjør at Anne-Grete Romsaas i Lier kommune bruker faksen sjeldnere og sjeldnere. ¸ˇ¸ˇHelsenett i alle kommuner Tema MUSIKK OG POLITIKK Mange artister har opp gjennom årene uttrykt seg politisk gjennom tekstene. Selv om det igjen er tøffe tider i Europa, mener 80-tallsartisten Billy Bragg at det er altfor få unge musikere som engasjerer seg. 8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ34 Ledelsen ved Ringerike sykehus tror på en mer effektiv sykehusdrift ved å utnytte helsesekretærenes kompetanse også i den medisinske behandlingen. ¸ˇ¸ˇEffektiv sykehusdrift ¸ˇ¸ˇMariannes pensjon på konkurransekarusellen Marianne Erikstad har vært hjelpepleier i Kirkens Bymisjon i over 30 år. Men nå taper arbeidsgiveren terreng i konkurranse med private driftere, og salderingsposten er de ansattes lønn og pensjon. 14 ¸ˇ¸ˇ¸ˇViktig å unngå smitte Ansatte i hjemmesykepleien og på sykehjem må bruke riktig behand- let arbeidstøy og ha tilgang til garderobe, skriver fokusforfatter og overlege Tone Eriksen. 40 2 > Fagbladet 1/2014 Foto: Sidsel Hjelme ISSN 0809-9251 Foto: Ole Kristiansen Foto: Werner Juvik Foto: Erik M. Sundt fbaargang2014 fbseksjonHEL