¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT  Bløffer om arbeidsmiljøloven ¸ˇLavere sykefravær Det er fortsatt nedgang i sykefraværet. Det sesong- og influensajusterte sykefraværet utgjorde 6,3 prosent i tredje kvartal 2013, en nedgang på 3 prosent fra andre kvartal. Det egenmeldte fraværet gikk mer ned enn det legemeldte. Sammenliknet med sykefraværet i andre kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte fraværet på 12,3 prosent. Anette Trettebergstuen (Ap) mener en Fafo-rapport bekrefter at høyre siden gir et feil bilde av arbeidsmiljøloven.  Partiene på høyresiden vil ikke innrømme at dagens regelverk allerede er veldig fleksibelt og gir gode arbeidstidsordninger, sier stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Fafo-rapporten Arbeidstid og fleksibilitetª konkluderer med at det ikke er vanskelig å få på plass avtaler om jobbing utenom arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og hviletid.  Regjeringspartiene mangler faktagrunnlag når de vil endre arbeidslivet. Over lang tid har de FLEKSIBEL NOK: Anette Trettebergstuen mener Fafo-rapporten bekrefter at arbeidsmiljøloven er mer fleksibel enn høyresiden vil innrømme. ¸ˇfremstilt arbeidsmiljøloven som rigid og gammeldags. Denne rapporten viser det motsatte, sier Trettebergstuen. Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Thor Kleppen Sættem (H), mener det er urimelig å påstå at høyresiden bløffer.  Vi tar inn over oss den virkeligheten vi får servert av NHO, Spekter, Virke og enkeltbedrifter, sier han. Tekst: HELGE RØNNING BIRKELUND, ANB ¸ˇFare! Forskjellene øker! Frp/Høyreregjeringen er fortsatt uklare om mange saker, men en sak er det liten tvil om, og det er skattelettepolitikken. Lavere personskatt innføres fra 2014 og gir mennesker med høye inntekter titusenvis i skattelette, mens flertallet, folk som tjener rundt 400.000 kroner i året, bare får rundt ei krone dagen mindre i skatt. Personer med en inntekt på to millioner får rundt 39.000 kroner året i skattelette. En borgerlig regjering lytter ofte og gjerne til næringslivet, og hvis de velger å høre på NHO-lederens krav, vil selskapsskatten synke til under tjue prosent (i dag er den 27). Dette vil forsterke inntektsveksten hos de rikeste enda mer. Et annet mål for de mørkeblå er å fjerne formues- skatten  nok et tiltak som favoriserer de med mest fra før. Dersom disse to skattelettene innføres, betyr det cirka 33 milliarder kroner mindre i statskassa. Vi er med rette stolte av at vi har god fordeling av godene og liten ulikhet i landet vårt. Mens forskjellene i de fleste europeiske land har økt, har vi redusert inntektsforskjellene. Vi har gode offent- lige ordninger som sikrer innbyggerne dersom de blir syke, uføre eller mister jobben. Vi har gode offentlige velferdstjenester, et velfunge- rende helsevesen og et skole- og utdanningstilbud som tilfredsstiller de aller fleste. For å opprettholde Mette Nord, forbundsleder dette, må alle bidra gjennom skatteseddelen. Den finstemte balansen mellom inntekt, skatt og velferd er grunnen til at vi har et samfunn med små forskjeller. Det er avgjørende å bevare dette systemet slik at det fortsatt kan bidra til utjevning og økonomisk framgang. De som tjener på Frps og Høyres skattepolitikk er de rikeste, samtidig som folk med lavere inntekter hele tida får minst igjen. Enda lavere personskatt er et mål for regjeringspartiene, noe som også vil være med på å svekke velferdsstatens inntekter. Slik skapes både økende forskjeller og mindre skatteinntekter. Fagforbundet advarer mot endringer som fører til at ulikhetene blir større. Derfor er vår politikk ikke skattelette, men et rettferdig skattesystem hvor de som har mest, er de som bidrar mest til fellesskapet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ4 > Fagbladet 1/2014 Foto: Arbeiderpartiet fbaargang2014 fbseksjonHEL