¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKVIKKSØLVFORGIFTET: Den tidligere tannhelsesekretæren Bertha Regine Serigstad har vunnet mot staten i Høyesterett. Dette kan være kvinnenes løsemiddelsak, slik asbest var det for menn for noen år siden. Kvikksølvoffer vant i Høyesterett Kvikksølv er helsefarlig og gjorde tannhelsesekretær Bertha Regine Serigstad syk. Dette er slått fast i en dom i Høyesterett, som kan få stor betydning for andre kvinner som til nå ikke har fått erstatning. Fagforbundet, som har ført saken for tannhelsesekretærene, fikk fullt medhold og får dekket alle sine saksomkostninger. Den tidligere tannhelsesekretæren Bertha Regine Serigstad, som frontet saken, får yrkesskadeerstatning. Kvinnenes løsemiddelsak I første omgang får rettskjennel- sen konsekvenser for tannhelse- sekretærene som har blitt syke av å kna kvikksølv og daglig gått i kvikksølvdamp på jobben sin. Fagforbundet representerer over hundre av dem. Serigstad får beregnet uførepensjonen på en gunstigere måte, noe som gir utslag på alderspensjonen. I tillegg får hun utmålt en menerstatning mellom 85.000 og 255.000 kroner (1 3 G). Nå gjenstår jobben med å beregne hvor mye staten skylder hver enkelt tannhelsesekretær. Det kan være forskjellig fra person til person, avhengig av arbeidslengde, arbeidsplassens forsikring og om arbeidstakeren var fagorganisert. Prinsipielt viktig Det knytter seg stor spenning til den prinsipielle rekkevidden av dommen, som kan komme andre til gode: for eksempel der de ansatte jobber med røntgen eller har fått lungesykdommer som astma, allergi og kols på grunn av arbeids- miljøet.  Dette er kvinnenes løsemiddel- sak, slik asbest var det for mennene for noen år siden. Det er grunn til å tro at dommen kan være en brekkstang for andre, beslektede saker om yrkessykdommer, sier advokat Anne-Gry Rønning-Aaby. Generelt har det vært lite forskning på yrkessykdommer knyttet til typiske kvinnearbeidsplasser. Men i kvikksølvsaken stilte et samstemt arbeidsmedisinsk miljø seg bak kvikksølvofrene. En stor seier  At disse damene endelig blir trodd, er viktig. Men det er trist det måtte ta så lang tid. Flere av dem dommen gjaldt, er nå døde, påpeker Mette Nord, leder av Fagforbundet. Tekst: VEGARD VELLE Flere arbeidsløse I desember var 70.300 personer registrert som helt ledige hos Nav. Det er 7800 flere enn for ett år siden. Arbeidsløsheten er nå på 2,6 prosent, mot 2,4 prosent på samme tid i fjor. 87.100 personer er enten registrert som helt ledige eller deltar på tiltak. Nav-direktør Joakim Lystad forventer at ledigheten fortsetter å øke i 2014.  Tilbakeskritt for likestilling LO ber på vegne av alle hovedorganisasjonene om et møte med regjeringen for å diskutere likestillingsutfordringer i arbeidslivet. Den forrige regjeringen ville forsterke trepartssamarbeidet for å fremme likestilling, men den nye regjeringen har trukket stortingsmeldingen der rammene for samarbeidet ble beskrevet. Regjeringen har også økt kontantstøtten og kuttet i pappapermisjonen, noe som i sum kan sette arbeidet med likestilling i revers, sier LO-leder Gerd Kristiansen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBertha Regine Serigstad ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 1/2014 > 5 Foto: Helle Aasand Foto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt 335.503 var medlemmer i Fagforbundet 2. januar. Det er 3849 flere enn på samme tid i fjor. fbaargang2014 fbseksjonHEL