¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇpasientene, men mitt inntrykk er at det mangler både systemer og egnede bygninger for å ivareta både pasienter og ansatte, sier Eilin Paulsen. Ikke til å unngå Bodø kommune har rutiner for hvordan de skal ivareta personalet som jobber i utsatte yrker, og holder jevnlig kurs for hvordan ansatte skal håndtere vold og trusler, forteller kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti. Hun har tidligere jobbet over 20 år i psykiatrien.  Det er dessverre ikke uvanlig at ansatte blir utsatt for slag, spark og andre former for vold. Men det betyr ikke at vi aksepterer det. Vi tar det på alvor, men det er ikke mulig å ha en bemanning som gjør at vi kan sikre oss mot dette til enhver tid, sier kommunaldirektøren. Prisgitt psykiatrien  I etterpåklokskapens lys: Burde kommunen gjort noe annerledes for å unngå at Eilin Paulsen ble skadet?  I denne saken tror jeg ikke vi kunne gjort noe annerledes. Det er beklagelig at det skjedde, og at det gikk ut over henne. Vi jobber kontinuerlig for å minimalisere risikoen, men vi kommer aldri utenom at det er en viss risiko i disse jobbene, sier Mosti. vekt på å få til myke overganger for pasienter som overføres mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, forteller hun. Dette gjøres blant annet ved å utveksle personell slik at ansatte som kjenner pasienten kan hospitere på andre arbeidsplasser. Men til sjuende og sist er kommunen avhengig av at spesialisthelsetjenesten gjør jobben sin godt nok:  Vi er helt avhengig av at spesialisthelsetjenesten har kartlagt vedkommende og gjort en skikkelig risikovurdering før pasienten blir overført til kommunen, sier Ingunn Lie Mosti. Er vi gode nok? Også leder i Fagforbundet Bodø, Ann-Kristin Moldjord, mener at kommunen har et godt system for å kartlegge risikoen for vold og trusler mot de ansatte.  Så langt jeg kjenner til, gjøres det en risikoanalyse av alle brukere, sier Moldjord. Hun kjenner ikke til hvordan dette ble gjort med pasienten som har skyld i skaden Eilin Paulsen ble påført.  I etterpåklokskapens lys er det grunn til å spørre seg om det som er gjort fra kommunens side er godt nok. Vi skal nå i dialog med kommunen for å se på om det er andre ting som kunne vært gjort. Vi må alltid spørre oss om vi er flinke nok til å ta vare på våre ansatte, sier Moldjord. BLE ANGREPET: Mange kommuner er for dårlig forberedt på å ta imot pasienter fra psykiatrien, mener Eilin Paulsen.  For å forebygge trusler og vold legger kommunen stor Fagbladet 1/2014 > 17 fbaargang2014 fbseksjonHEL