¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOfte handler det om å gi de ansatte nok rom til å kunne være kreativ  slik at jobben blir utført enda mer treffsikkert og litt mindre belastende enn i går.ª Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Den verdifulle kunnskapen Nome har fått fire helsefagarbeidere med videreutdanning i kroniske sykdommer. De ansatte med fagskole forstår pasientenes livssituasjon bedre enn før. Side 30 ˇ€‹ Helsenett sparer tid og fjerner usikkerhet Norsk Helsenett rulles nå ut i alle landets kommuner. Det sikrer at helsevesenet møter pasienten med oppdaterte opplysninger på kort tid. Side 32 ˇ€‹ Arbeidstøy fore- bygger smitte FOKUS: De siste årene har det vært en oppblomstring av multiresistente bakterier, også i Norge. Det er viktig at ansatte i hjemmesykepleien og på sykehjem får utlevert og bruker riktig behandlet arbeidstøy, skriver overlege Tone Eriksen. Side 40 Rett person på rett plass Ny teknologi reduserer helsesekretærenes tradisjonelle skrivejobb. Økende rapporteringskrav gjør at legene må dokumentere stadig mer. På Ringerike sykehus har de sørget for en mer fornuftig oppgavefordeling mellom leger og helsesekretærer. Side 34 Fagbladet 1/2014 > 27 ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2014 fbseksjonHEL