¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇ Vaksine må være frivillig Folkehelseinstituttet anbefaler at også friske ansatte i helse- og omsorgstjenesten vaksinerer seg, mens forsker Svenn-Erik Mamelund ved Arbeidsforskningsinstituttet advarer mot massevaksinering hvert år av friske arbeidstakere under 65 år. Mamelund mener det er tvilsomt om slik vaksinering faktisk forebygger influensa hos de gamle og syke pasientene. Styret i Fagforbundet Seksjon helse og sosial oppfordrer medlemmer i helse- og omsorgssektoren til å gjøre seg opp sin egen mening om de ønsker å vaksinere seg hvert år eller ikke.  Arbeidsgivere skal ikke øve noen form for press overfor ansatte for å ta vaksinen, sier nestleder Raymond Turøy i seksjonsstyret. Les mer på hjemmesida til fagforbundet.no. KES Mange overtramp Høgskolelektor Wenche Malmedal har intervjuet over 600 ansatte ved 16 sykehjem. Hun har blant annet funnet at 70 prosent har gått inn på en beboers rom uten først å banke på. Hele 64 prosent mener selv at de har gitt for dårlig tannpleie, mens 55 prosent innrømmer at de har latt en beboer vente på hjelp lenger enn nødvendig.  Studiens hovedfunn er at beboere i sykehjem utsettes for inadekvat pleie og omsorg av både emosjonell og fysisk karakter, samt forsømmelser, sier lektoren ved Høgskolen i SørTrøndelag til Dagens Medisin. KES ¸ˇYrkes-NM: ¸ˇFØRSTE NORGESMESTRE: Shawn Simmons og Patrick Wilberg tok gull i Yrkes-NM i ambulansefaget i 2012. Fylkesmesterskapene er i gang I slutten av februar går startskuddet for YrkesNM i Sør-Trøndelag. Da starter fylkesmesterskapet i helsearbeiderfaget og i barne- og ungdomsarbeiderfaget. ranseoppgaver i barnehagesektoren.  Men vi er i kontakt med svenske og danske samarbeidspartnere, for vi ønsker å få til et skandinavisk mesterskap, sier Janne Bjørnerås i Fagforbundet i Trondheim. Fristen for påmelding er i midten av januar. Tekst: TITTI BRUN De beste elevene, lærlingene og fagarbeiderne under 25 år på fylkesnivå, går videre til norgesmesterskapet som holdes i slutten av oktober. Yrkes-NM skal for første gang arrangeres i Trondheim. Det er fjerde gang helsefagarbeidere konkurrerer nasjonalt. Norge har to ganger sendt helsefagarbeiderlag til den europeiske finalen, og i 2012 tok det norske laget gull i EM. For to år siden konkurrerte ambulansearbeiderne i NM for første gang. derne har konkurrert i NM tre ganger. Foreløpig er det ikke mulig å konkurrere internasjonalt, fordi det ikke er funnet en løsning på språkproblemer i forhold til praktiske konkur- ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBarne- og ungdomsarbei- Yrkesmesterskap Norge skal være vertskap for Yrkes-EM i 2018. NM i yrkesfag arrangeres annet hvert år, første gang var i 2006. I 2008 deltok Norge for første gang i Yrkes-EM/EuroSkills. Norge sender også lag til Yrkes-VM/WorldSkills, der over 60 land fra alle kontinenter deltar. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 1/2014 Foto: Werner Juvik colourbox.com fbaargang2014 fbseksjonHEL