¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTryggere i jobben ¸ˇ¸ˇAtten helsefagarbeidere i Telemark har gjennomført fagskolen i kroniske sykdommer. De er blitt tryggere som veileder, nyter godt av at hun har tatt en videreutdanning. Klare grenser Laila Kornkåsa Jønholt understreker at hun som fagarbeider med videreutdanning ikke skal stille diagnoser. Men også fagarbeidere trenger sykdomslære, blant annet for å oppfatte symptomer og vite når hun skal kontakte andre fagpersoner. Høyere kompetanse betyr imidlertid ikke at grensene mellom profesjonene blir uklare.  Her har vi et godt arbeidsmiljø og mye tverrfaglig samarbeid blant annet fordi vi alle respekterer kompetansen hos hverandre, sier hun. Også hovedtillitsvalgt Kari Andersen i arbeidshverdagen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT Etter snart 20 år i jobb grep Laila Kornkåsa Jønholt sjansen til videreutdanning.  Jeg var sugen på faglig påfyll, og hadde veldig lyst å begynne på skolen igjen da jeg hørte om tilbudet, forteller hjelpepleieren i hjemmetjenesten i Nome. Hun var trygg i jobben før hun tok videreutdanning. Nå er hun enda tryggere. Hovedtillitsvalgt Kari Andersen sier at følelsen av økt trygghet er felles for alle som har tatt fagskolen. Betalt av kommunen AOF Telemark og Vestfold har utviklet et utdanningstilbud på fagskolenivå fordi kommunene, blant annet etter samhandlingsreformen, trenger økt kompetanse i behandling og pleie. 18 studenter fra hele Telemark fullførte videreutdanningen i kroniske sykdommer hos voksne og eldre. Av disse kommer fire fra Nome. Og kommunen ser verdien av at flere skaffer seg kompetanse på tertiærnivå; arbeidsgiver ga permisjon med lønn når studentene skulle på samlinger. De betalte også bøker og kjøregodtgjørelse. Fylket fikk penger fra Helse- og omsorgsdepartementet til å dekke undervisningen. Nome kommune ga også 20.000 kroner i økt lønn til dem som fullførte utdanningen.  Nå håper vi at dette tillegget blir liggende fast på toppen av grunnlønna, og ikke blir en del av de årlige lønnstilleggene, sier hovedtillitsvalgt Kari Andersen. Bred kompetanse De 18 studentene har lært mye om diabetes, hjertesvikt, kols og andre kroniske sykdommer som rammer stadig flere fordi befolkningen blir eldre. Kommunen er tilført masse ny kompetanse, og ansatte med videreutdanning kan påta seg flere oppgaver enn før. Laila Kornkåsa Jønholt ble hyret inn i kommunens team for hverdagsrehabilitering mens hun fremdeles var under utdanning. Fra før er hun rekvirent av hjelpemidler i en av kommunens to soner. I Lunde sone er hun også hørselskontakt og verneombud i tillegg til at hun veileder elever i helsearbeiderfag når de har praksisperiode.  Nå gir jeg litt tilbake til avdelingen hvor jeg jobber. Når en av oss har vært på kurs og lært noe nytt, tar vi det alltid med tilbake og deler den nye kunnskapen med andre, forteller hjelpepleieren. Kornkåsa Jønholt mener også at elevene hun tar imot LIVSGLEDE:  Men det viktigste er pasientenes livskvalitet, mener Laila Kornkåsa Jønholt. Hun har tatt fagskoleutdanning sammen med Kari Andersen, Ana Febakke og Diana Sannes. Her møter hun igjen Karen Torntvet og Ragnhild Birklund på Nome sykeheim. ¸ˇ¸ˇ30 > Fagbladet 1/2014 MEDØKT KUNNSKAP fbaargang2014 fbseksjonHEL