¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSPARER HJERTE OG LUNGER:  Trening gir økt muskelstyrke og dermed mindre belastning på hjerte og lunger, sier Laila Kornkåsa Jønholt som har begynt som hjemmetrener etter at hun tok videreutdanning. Fagskole i kroniske sykdommer Helsefagarbeidere og andre med fagbrev på videregående nivå med minst ett års yrkespraksis kan ta videreutdanning på en fagskole. AOFs fagskoletilbud i kroniske sykdommer ble utviklet for å møte økte krav til kompetanse i kommunehelsetjenesten. Det er et deltidsstudium som går over to år. Studentene har om lag 450 undervisningstimer, ti ukers veiledet praksis i kommunen og 60 timers hospitering på sykehus. mener økt kompetanse ikke kan brukes til å overta arbeidsoppgavene til andre yrkesgrupper.  Men videreutdanning gir bedre oppgaveflyt og dermed blir det lettere å samarbeide på tvers av profesjonene, sier hun. Skjønner hvordan de har det Videreutdanningen har gitt Laila Kornkåsa Jønholt en nyttig repetisjon av lovverket. Og selv om hun understreker at de alle er bevisst på holdningene sine til brukere, pasienter og kolleger, har det vært nyttig med undervisning også på det området.  Etikk og kommunikasjon gikk igjen uansett hva som var tema på fagskolen. Jeg har fått en bredere forståelse for brukernes situasjon. Jeg skjønner bedre hvordan det er å leve med de ulike diagnosene, sier hjelpepleieren. Trening er trygt for alle Både i arbeidet som hjemmetrener og gjennom utdanningen har Laila Kornkåsa Jønholt også fått en ny holdning til trening. Hun innrømmer at både hun og de andre studentene ble overrasket over hvor mye de kunne oppnå ved å motivere brukere til økt fysisk aktivitet. Og at trening er trygt også for kols-pasienter.  Terapeutene pusher på med trening. Nå er heller ikke jeg redd for å presse litt på for at brukerne skal bli mer aktive. For jeg ser hvor god effekt det har, sier hun. Fagbladet 1/2014 > 31 fbaargang2014 fbseksjonHEL