¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMen ledelsen på Ringerike tror sykehusdriften blir mer effektiv av å utnytte ressursene til helsesekretærene til å understøtte den medisinske behandlingen. Avdelingssjef for kirurgisk avdeling, May Janne Botha Pedersen, understreker at helsesekretærenes oppgaver er betydningsfulle.  Dette er en ønsket personalpolitikk. Vi vil ha støttepersonale på de ulike avdelingene, sier Botha Pedersen. Utover at legene og sykepleierne får bedre tid til pasientene, forventer ledelsen bedre logistikk og kvalitet på pålagte målinger og rapporteringer. Avdelingssjefen tror Ringerike hadde fordel av å være litt sent ute med å innføre talegjenkjenningssystemet. De kunne lære av andres erfaringer. Visse sykehus tok litt for hardt i, og ønsker seg nok noen sekretærstillinger tilbake, tror Botha Pedersen. Fornøyd hovedtillitsvalgt Det klirrer i kopper og kar på sykehusets kjøkken hvor Berit Halvorsen rydder ut av oppvaskmaskina. Hun har jobbet som kokk på sykehuset i 13 år og var fersk hovedtillitsvalgt da talegjenkjenning kom for fullt. Da hadde teknologien, som truet med å gjøre mye av det tradisjonelle arbeidet til helsesekretærene overflødig, hengt over de ansatte som et spøkelse i ti år.  Hvert år de siste ti årene har det vært sånn: Nå kommer det, nå kommer det, sier hun og gestikulerer som om teknologispøkelset kommer flygende gjennom lufta. Da det til slutt kom, gikk det bedre enn fryktet.  Det har vært en ryddig og grei overgang, sier Halvorsen, og legger til at ledelsen skapte trygghet ved å gjøre det tydelig at ingen fast ansatte skulle miste jobben.  å ha en inkluderende direktør på laget er veldig viktig i en sånn prosess, sier hun. For presset på skrivestua har vært stort, innrømmer hun.  Skrivestua besto av 12 personer i ulike stillingsbrøker. Den største bekymringen lå i hva slags jobb de skulle få etter endringene, sier hovedtillitsvalgt Halvorsen, og legger til at presset fra øverste hold i helsesektoren om å si opp folk skapte uro. Uroen er nå stort sett snudd til positiv forventning.  Det er nyttig for helsesekretærene å komme ut på avdelingene og se hvordan ting henger sammen på sykehuset. At alle er avhengige av hverandre, avslutter Halvorsen. BESTE ARBEIDSGIVER:  Det forplikter å vinne Fagforbundets arbeidsgiverpris, sier helsesekretær Anne Kari Aasheim Andersen om at sykehusdirektør Per Skaugen Bleikelia har gått i bresjen for en mer fornuftig oppgavefordeling på sykehuset. 36 > Fagbladet 1/2014 TALEGJENKJENNING Et datasystem som kjenner igjen menneskelig tale. Et visst ordforråd, for eksempel medisinsk terminologi, kan gjøres om fra tale til tekst. FAGFORBUNDETS ARBEIDSGIVERPRIS Deles ut til beste arbeidsgiver på sykehus. Sykehusdirektør Per Skaugen Bleikelia ved Ringerike sykehus vant prisen i fjor blant annet for hvordan han pleier kontakten med de ansatte. fbaargang2014 fbseksjonHEL