¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHORDALAND ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSekson helse og sosial LANDSKONFERANSE TVANG: BEGRENSNINGER OG MULIGHETER Grand Hotel Terminus, Bergen torsdag 13. og fredag 14. mars 2014 MåLGRUPPE: " Alle ansatte som arbeider med mennesker med utviklingshemming " Pårørende " Interesseorganisasjoner " Myndigheter KURSPAKKER: Medlemmer, dagpakke (2 lunsjer) kr 2150 Ikke-medlemmer, kr 2800 Medlemmer med overnatting (frokost, 2 lunsjer og 1 middag) kr 3600 Ikke-medlemmer kr 4300 Påmelding: Innen 7. februar 2014 Kontaktinformasjon: Synnøv Karlsen, tlf. 977 82 857 Steinar Reksten, tlf. 992 36 949 Jan Nesse, tlf. 924 50 507 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNTNU og HIST i Trondheim tilbyr høsten 2014 yrkesfaglærerutdanning i BYGG- og ANLEGGSTEKNIKK TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON ELEKTROFAG HELSE- og OPPVEKSTFAG RESTAURANT- og MATFAG 3-åRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING  BACHELOR OPPTAKSKRAV: Jobbmuligheter Det trengs mange nye yrkesfaglærere i videregående skole i åra som kommer. Opplæring blir også stadig viktigere i bedrifter og virksomheter. Er du stolt av faget ditt og vil dele kunnskapen din med andre, bør du satse på yrkesfaglærerutdanning nå. Mer info: www.ntnu.no/studier/byrk eller www.hist.no Du søker på www.samordnaopptak.no Yrkesfaglærer i videregående skole Lærer i relevante fag på 8. 10. trinn i grunnskolen Opplæringsjobber i institusjoner/ virksomheter Medarbeider på opplæringskontor ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVelg utdanning innen opplæring og undervisning. Gi deg selv en tryggere framtid på arbeidsmarkedet. Flere ben å stå på Tar du denne utdanningen, får du dobbel yrkeskompetanse. Det gir deg flere valgmuligheter, flere kombinasjonsmuligheter og større trygghet med tanke på framtida. Et studium for hele landet Trondheim hvert semester. Praksisen kan tas på ditt hjemsted hvis det kan skaffes praksis- plasser. Internett brukes aktivt i studiet. ¸ˇ¸ˇFagbladet 1/2014 > 37 FOTO: BEATE ZAHL/NTNU INFO MERK! SØKNADSFRIST 1. MARS for søkere uten generell studiekompetanse Øvrige søkere 15. april fbaargang2014 fbseksjonHEL