¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLærlingene har blitt svært bevisst på hvor viktig det er med riktig hygiene, respekt for pasienten og personvern etter å ha opplevd det motsatte i Praha. Tekst og foto: ODD HELGE BRUGRAND Helsefagarbeiderlærlingene Kristina Sofie Lilleng (19), Mariel Birknes (22), Bethlehem Nigusse Girmai (28) og Kristin Jordalen (20) har seks ukers praksis på helseinstitusjoner i Praha. Opplegget, som er i regi av Opplæringskontoret i Sogn og Fjordane (OKOS) og finansiert med støtte fra EU-kommisjonens Leonardo Da Vinci-program, setter fokus på internasjonalisering og kulturforskjeller. Samarbeidet med tsjekkiske kolleger var hyggelig, byen fantastisk og oppholdet en drøm, men møtet med en annen måte å drive helsefag på, var overraskende. Andre krav til hygiene Lærerikt  Den største forskjellen er hvordan tsjekkerne ser på hygiene. I Norge pakker vi alt urent inn i en pose, tar av oss hanskene og vansker hendene. I Praha vasker de hendene bare under rapporten om morgenen. Resten av dagen bruker de sprit. Bekken og annet urent blir båret åpent gjennom gangene. Hanskene blir ikke skiftet, forteller lærlingene.  Det er ikke overraskende at Tsjekkia har et større problem med multiresistente bakterier (MRSA) enn det vi har i Norge, sier de. Dårlig på kommunikasjon i ropa, og da er det viktig å kjenne kulturforskjellene slik at vi kan ta imot arbeidstakere på en best mulig måte, sier styreleder Norvall Nøringset ved opplæringskontoret OKOS. Han tror internasjonal utveksling av lærlinger hever statusen på yrkesfagene, styrker rekrutteringen og gjør at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, er bedre forberedt på hva de møter. ¸ˇ¸ˇ¸ˇå aha nale. Norge tar imot arbeidskraft fra hele Eu- å å j j jo o o b b bb b b e e ei P ¸ˇ¸ˇLærlingene har jobbet på Kralovske Vinohrady og Motol. Sistnevnte er Sentral-Europas største sykehus med 5000 ansatte. Sett med norske øyne, kommuniserer tsjekkisk helsepersonell dårlig med pasientene.  Pasienten er ikke i fokus. Pleierne snakker gjerne over hodet på dem, og det er veldig mye blottlegging. Jeg opplevde at pasienter ble vasket naken i senga, uten tildekking. Alle i rommet kunne se på, forteller Mariel Birknes. Hun ble også vitne til at pasienter ble intimvasket med spray.  Så snart ting begynner å lukte, så sprayes r Pr ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 1/2014 det. Til slutt er luften fylt av mange forskjellige spraydufter, forteller hun. Lærlingene spurte pasientene hva de syns om stellet de fikk, og de svarte at det var greit. Internasjonal læring Formålet med utplasseringen er at lærlingene skal oppleve hvordan faget løses utenfor Norge.  Yrkesfagene blir mer og mer internasjo- fbaargang2014 fbseksjonHEL