¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPå JOBB: Mariel, Kristin, Bethlehem Nigusse og Kristina sjekker blodtrykket på en medlærling ved det store Motol-sykehuset i Praha. OKOS har invitert andre opplæringskontor til å sende lærlinger utenlands, fortrinnsvis til institusjoner i Øst-Europa. I Praha samarbeider de med en lokal sykepleierskole.  De norske studentene er veldig lærevillige og hyggelige, sier lærer Lenka Solcova. Lærlingene har redd opp senger, dusjet pasienter og målt blodtrykk og puls. OPPDRAG PRAHA: Fra venstre Kristina Sofie Lilleng, Mariel Birknes, Bethlehem Nigusse Girmai og Kristin Jordalen har lært hva som er viktig etter seks ukers praksis i helsevesenet i Tsjekkias hovedstad. Utveksling av lærlinger Gjensidige erfaringer Oppholdet har også gitt de fire lærlingene erfaringer vi kan lære av i Norge.  De tsjekkiske helsefagarbeiderne er veldig selvstendige. De har fokus på oppgavene og er flinke til å løse utfordringer på eget initiativ. De er gode på blodtrykksmåling og blan- ding av medisiner. Mens bare sykepleiere får ansvar for medisiner og injeksjoner i Norge, kan 17 år gamle lærlinger gjøre det i Praha, forteller de fire jentene, som har studert helsefag ved Luster og årdal videregående skoler i Sogn, og ved Glemmen, Askim og Borg videregående skoler i Østfold. De tror de lettere kan sette seg inn i situasjonen til utenlandske arbeidstakere i det norske helsevesenet etter selv å ha vært underlegne på språk og kultur i et annet land.  Den viktigste erfaringen vår er likevel hvor viktig kommunikasjon, hygiene og respekt er overfor pasientene. Og en ting til: Vi har skjønt at vi har et godt helsevesen i Norge, sier de unge lærlingene. Lærlingenes blogg om oppholdet i Praha kan du lese på marjobir.blogg.no Fagbladet 1/2014 > 39 fbaargang2014 fbseksjonHEL