¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFokus ¸ˇ¸ˇ¸ˇTone Eriksen Overlege ved Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Arbeidstilsynet utfører i 2013 og 2014 tilsyn i helse- og sosialsektoren. Bruk av arbeidstøy er ett av flere temaer vi ser spesielt på i kommunale helse- og omsorgstjenester. Arbeidstøy i hjemmesykepleie og sykehjem 40 > Fagbladet 1/2014 Arbeidstilsynets nye faktaark om arbeidstøy i hjemmesykepleie og sykehjem inneholder informasjon som er nyttig for ansatte på disse arbeidsplassene. Arbeidstøy er i mange yrker en del av verneutstyret som brukes som beskyttelse mot påvirkning fra kjemikalier, smitte m.m. I helsevesenet kommer ansatte i kontakt med mange ulike kjemikalier, og de har også kontakt med pasienter som kan være smittebærere. Forskrift om utførelse av arbeid ß 6-7 sier: Dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke kan fjernes eller unngås, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr.ª De siste årene har risikobildet endret seg. På verdensbasis har vi fått en oppblomstring av multiresistente bakterier. Denne problemstillingen er økende også i Norge. (1) I tillegg vil arbeidstakerne kunne komme i kontakt med sykere pasienter enn de gjorde tidligere, både på sykehjem og i hjemmesykepleien. Dels på grunn av økt levealder med økt forekomst av sammensatte og kroniske sykdommer, men også på grunn av et endret behandlingstilbud utenom sykehus. (2) Risikoen for å bli smittet via arbeidstøy er liten, men den er til stede, og det er ikke mulig å fjerne eller unngå helsefarlige biologiske faktorer ved arbeid i hjemmesykepleien eller på sykehjem. Ved kjent smitte må ansatte i tillegg bruke annet verneutstyr, som for eksempel smittefrakk. (3) når arbeidsdagen er slutt, og deretter desinfiseres og rengjøres før det tas i bruk igjen. Ansatte skal ikke vaske arbeidstøy hjemme. For å være sikker på at virus og bakterier blir drept i vaskeprosessen, forutsetter det vanligvis vask i vaskemaskin som kan holde temperaturen på 85 grader i minimum ti minutter (såkalt termisk desinfeksjon). Dette krever at arbeidsgiver utleverer arbeidstøy som tåler å desinfiseres. Vaskemaskiner til hjemmebruk går fort opp til 90 grader og fort ned igjen, slik at termisk desinfeksjon En forebyggende tankegang er viktig fordi vi ikke kan utelukke smitte og de alvorlige konsekvensene den kan få. Derfor må arbeidstakere som kan utsettes for smitte, få utlevert og pålegges å bruke arbeidstøy. Arbeidsgiver har ansvaret for å vurdere hvilke arbeidstakere som kan bli utsatt for smitte. Arbeids-tilsynet mener at minimum ansatte i hjemmesykepleien og ved sykehjem må inkluderes som aktuelle risikogrupper. Alt arbeidstøy kan være forurenset av biologisk materiale som kan føre til smitte. Arbeidstøyet skal tas av Arbeidstakere som kan utsettes for smitte, må få utlevert og pålegges å bruke arbeidstøy.ª ikke oppnås. Ved vasking hjemme har arbeidsgiver heller ikke kontroll på desinfeksjonsprosessen. Noen vaskerier benytter seg av kjemotermisk desinfeksjon på lavere temperaturer enn 85 grader. Dette er naturligvis også helt greit. Det viktigste er at tøyet blir desinfisert. For retningslinjer om vask av tøy, fbaargang2014 fbseksjonHEL