¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇviser vi til bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjonerª, laget etter dialog med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. (4) Se også Sifo-rapport nr. 1-2003, Håndbok i hygiene og smittevern, ß 6-9 i forskrift om utførelse av arbeid og Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta. (5-8) For å kunne skifte mellom eget tøy og arbeidstøy, før og etter arbeid, er det behov for tilgang til garderobe. (9) Vi vet at dette vil kunne innebære en stor kostnad, og gir derfor gode frister for gjennomføring der det gis pålegg. I tilfeller der avstanden mellom Kilder hjemsted og arbeidssted er så stor at det er uhensiktsmessig å reise innom en base med garderobe for å skifte før arbeidsdagens start, kan andre løsninger vurderes. En løsning kan være at ansatte får med seg flere skift hjem. Det skiftes til rent arbeidstøy før hvert skift, og brukt arbeidstøy plasseres i egnet skittentøysekk etter arbeidsdagens slutt. Sekkene må regelmessig samles inn og sendes til vaskeri. Slike løsninger må risikovurderes og ses på som unntak. Regelen er at alle skal ha tilgang til garderobe. Der den eksisterende garderoben ikke er funksjonell, vil Arbeidstilsynet kunne pålegge ombygging/utbedring. 1. Tidsskriftet for Den Norske Legeforening 2008; 128:2452-6 2. Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) pkt. 3.4: Samhandlingsreformen 3. Basale smittevernrutiner i helsetjenesten, Folkehelseinstituttet 2009 4. Bransjestandard  Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner, Norske vaskeriers kvalitetstilsyn, mars 2011 5. Sifo-rapport nr. 1-2003, An investigation of domestic laundry in Europe  habits, hygiene and technical performanceª 6. Håndbok i hygiene og smittevern, sykehjem og langtidsinstitu- sjoner, Avdeling for hygiene og smittevern, Oslo Universitets- sykehus. Redaktør: Professor dr. med. Bjørg Marit Andersen 7. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav ß 6-9 8. Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta (Smittevern 15, Folkehelseinstituttet), Standardtiltak 7: Tekstilar, inklusiv arbeidsdrakt 9. Arbeidsplassforskriften ß 3-4. Garderobe Fagbladet 1/2014 > 41 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2014 fbseksjonHEL