¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇårets helsearbeider i Østfold Lise Borgen (50) er kåret til årets helsearbeider i Østfold.  Lise er en hjelpepleier som alltid stiller opp, sier Lillian Pettersen i seksjonsstyret i fylket. Lise Borgen har arbeidet på Sarpsborg sykehjem siden hun var 18 år.  Denne utmerkelsen har hun gjort seg fortjent til hver dag siden hun begynte. Hun er oppmerksom på alle; brukere, pårørende og kolleger. Hun inkluderer alle nyansatte og ser noe verdifullt i alle mennesker, sier Pettersen, som selv har arbeidet sammen med prisvinneren i mange år. KES ¸ˇ¸ˇBarnepleiere og jordmødre til Gol Fagforbundets Seksjon helse og sosial (SHS) inviterer barnepleiere og jordmødre til faglig konferanse i mars. Blant temaene på årets konferanse er Funny-looking-childªsyndromer, nærhet og berøring samt asfyksi (en tilstand med tilsynelatende livløshet og generell oksygenmangel i blodet kombinert med pustestans). KES Faglig påfyll til ambulansepersonell ¸ˇAmbulansepersonell og ansatte ved AMK-sentraler samles også på Gol i mars. Deler av programmet er felles med barnepleierne og jordmødrene  blant annet kommer Inge Eidsvåg til en felles første dag. Pelle Sand- strak avslutter de to konferansene med foredraget Mr. Tourette og jegª. Fagakademiet er medarrangør av begge konferansene, og du finner flere opplysninger på deres hjemmeside. KES Send inn forslag til årets arbeidsgiver I mars arrangerer Fagforbundet Sykehuskonferansen 2014 på Gardermoen. Konferansen vil rette oppmerksomheten mot det som foregår av positivt utviklingsarbeid ved landets sykehus. Odd Haldgeir Larsen, leder i Fagforbundets styringsgruppe for sykehus, oppfordrer derfor alle medlemmer til å melde fra til sine fagforeninger om verdige kandidater til prisen som årets beste arbeidsgiver i sykehus.  Vi ønsker å fokusere på sykehus og avdelinger som legger til rette for medinnflytelse, bedre arbeidsmiljø og høyere kvalitet på tjenestetilbudet, sier Larsen. Ett kriterium for å få prisen er at arbeidsgiver tilrettelegger for arbeid som forbedrer arbeidsmiljøet, effektiviteten og kvalitet på tjenestetilbudet gjennom medinnflytelse og medbestemmelse fra de ansatte. KES ¸ˇVelferd som varmer Det nye året byr på mange av de samme utfordringene som i det gamle. I år som i fjor skal de ansatte sikre at innbyggerne får omsorg av god kvalitet. For det er nemlig ikke gitt at alt ligger til rette for å gjøre en god jobb. Økt kommersialisering og konkurranseutsetting setter manges arbeidskapasitet og motivasjon på prøve. Men noen kjemper imot den såkalte moderniseringen. Fagforbundet skal være en pådriver for at omsorgen får et menneskelig ansikt. Omsorgsarbeid handler om å bygge en relasjon mellom den ansatte og den som mottar tjenesten. I rehabiliteringsarbeid Ofte handler det om å gi de ansatte nok rom til å kunne være kreativ  slik at jobben blir utført enda mer treffsikkert og litt mindre belastende enn i går. betyr det at du skal motivere en person som står foran store utfordringer. Du må på et vis være på lag med den du skal rehabilitere. Til sjuende og sist handler det om å kunne motivere et menneske ut av senga og ¸ˇinn i livet igjen. Du må utfordre deg selv både faglig og personlig for å lykkes med det. Vi gjør et poeng av at alle skal få påfyll av kompetanse når det behøves, men det er ikke nok å være faglig sterk for å gi omsorg av høy kvalitet. Det kreves også at du er til stede som menneske. Tid er et stikkord. Eller mangel på tid. Ofte handler det om å gi de ansatte nok rom til å kunne være kreativ  slik at jobben blir utført enda mer treffsikkert og litt mindre belastende enn i går. Det betyr mye å kunne gå hjem og kjenne på den gode følelsen av å ha gitt et annet menneske en litt bedre dag. Omsorg er framtidas medisin, liker vi å si. Det er du som jobber i helse- og omsorgsyrker som er framtida. Fagforbundet vil bidra til at du får et yrkesliv som du er stolt av og som gir deg og den som mottar tjenesten noe positivt. Raymond Turøy ¸ˇ¸ˇ42 > Fagbladet 1/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL