¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇB-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet har over 330.000 medlemmer. De representerer mer enn 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. ¸ˇGjennom ild og vann Martin Winther (36) setter pris på at arbeidsdagene som brannkonstabel i Drammen er varierte.  Vi må holde oss oppdatert og trene. Noen ganger er jeg sjåfør, andre ganger sitter jeg bak i stigebilen, sier Winther. Han er en av 2252 brann- og redningspersonell som er medlem i Fagforbundet. ###*P >>Fagbladet *I/*Y Foto: Werner Juvik fbaargang2014 fbseksjonHEL