¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 1 2014 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTEMA: Angrepet på jobb  får erstatning Side 16 Barn løser konflikter medord Side30 ¸ˇMUSIKK SOM ¸ˇ¸ˇPOLITISK ¸ˇKRAFT ¸ˇSide 8 Forsidefoto: Yasuyoshi Chiba, AFP > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2014 fbseksjonKIR