¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStrange fruit Den amerikanske jazzlegenden Billie Holiday spilte i 1939 inn sangen Strange Fruit: Trærne i Sør bærer underlig frukt. Blod på bladene, blod ved rota. Svarte kropper beveger seg i sønnavinden. Underlige frukter henger i poppeltrærne.ª Tekst og melodi var laget av den jødiske læreren og fagforeningsaktivisten Abel Meeropol fra Bronx i New York, og ble første gang framført på et fagforeningsmøte. De tre korte versene uttrykte Meeropols sinne over lynsjingene i Sørstatene, der flere tusen mennesker  de aller fleste svarte  ble hengt, brent eller slått i hjel av lovløse mobber. Mens USAs senat gjentatte ganger stemte ned føderale lover mot lynsjing. Med Billie Holiday ble sangen for alvor kjent, og det varte ikke lenge før den ble et varemerke for antilynsjebevegelsen og grobunn for den første spiren til borgerrettsbevegelsen på 1950- og 60-tallet. Den norske arbeiderbevegelsens historie er også spekket med sanger. Selv om innhold og form har endret seg gjennom årene, er budskapet ganske likt: Det gjelder å holde sammen, holde motet oppe, aldri gi seg, og velge riktig side i klassekampen. Min ungdom var full av protestviser mot krig og undertrykkelse. Vi lærte sangene til afrikanske frigjøringsbevegelser. Vi sang om Vietnam og Chile og om Karlsøy i Troms. Det gjelder å holde sammen, holde motet oppe, aldri gi seg, og velge riktig side i klassekampen.ª Senere ble Free Nelson Mandela sunget av en hel verden. Det er ikke enkelt å måle den innvirkningen sangen og musikken har på politikken og samfunnsutviklingen. Kanskje Obama ville ha blitt president uten Bruce Spring- steens hjelp. Og kanskje Nelson Mandela uansett ville blitt satt fri etter 27 år i fengsel. Men ingen som sammen med 200.000 andre sang Til ungdommen på Rådhusplassen i 2011 var i tvil om at det ga kraft og mot. Og det er vel kanskje derfor sangene lever fremdeles. Når det butter litt i hver- dagen, lytter jeg til Mikael Wiehes En sång till modet: Har ar en sång till alla som vagrar att ge opp. Till dom som kampar vidare fast livet ar så hårt. Till alla som vågar langta till nåt dom aldrig sett. Som inte låter kuva sej, men håller på sin ratt.ª Da tviler jeg ikke på at vi trengs, vi som mener at det viktigste er å skape et godt samfunn for de mange, ikke for de få. Ansvarlig redaktør ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMedlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no ADRESSEENDRING Gå til Fagforbundets medlemsportal http://medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon 22 40 6-70 40 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKONTROLLERT OPPLAG 1. HALVåR 2013: 336.756 Fagbladet 1/2014 > 3 Tegning: Vidar Eriksen fbaargang2014 fbseksjonKIR