¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT Vil kartlegge fastleger som nekter prevensjon Arbeiderpartiet ber helseministeren stramme opp kommuner med fastleger som nekter pasientene prevensjon av samvittighetsgrunner.  Allmennleger på oppdrag fra det offentlige kan ikke være etisk og moralsk privatpraktiserende, sier Torgeir Micaelsen, nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite. Nytt superdepartementª klart ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFeil bilde Side 7 i forrige nummer av Fagbladet kom vi skade for å bytte om bildene av ungdomstillitsvalgt Malin Frøyna (t.v.) fra Aust-Agder og Karianne Sten Solheim fra Oppland. Vi beklager! Flertall sier nei til privatskoler Regjeringen vil åpne for flere privatskoler, men et flertall av befolkningen er imot. 53 prosent av de spurte svarer at de er imot å tillate flere private skoler, 36 prosent er for, mens 11 prosent svarte vet ikkeª, viser en undersøkelse Sentio research har gjennomført for Klassekampen. Kommunereform og effektivisering av offentlig forvaltning er de viktigste oppgavene for Jan Tore Sanners (H) superdepartementª som ble etablert årsskiftet.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har store ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi skal bidra til å rydde vei i unødig regelverk, og vi skal være spydspissen i jakten på tidstyver og ineffektive arbeidsmåter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. Mål om å effektivisere Da han ble statsråd, fikk han ansvar både for Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og planavdelingen i Miljøverndepartementet. Nå er de 425 medarbeiderne samlet i ett departement under en minister. Sanner minner om at to av Sundvolden-plattformens prosjekter for den nye regjeringen sorterer inn under KMD. Det ene er en mer effektiv forvaltning, det andre er å sikre kommuner som er rustet for framtida.  Vi vil jobbe systematisk for å skape en enklere hverdag for folk flest, enten de trenger god velferd eller effektiv forvaltning. Det er også viktig å rette oppmerksomheten mot arbeidsmåter og ledelse i forvaltningen. Vi må sikre at de dyktige medarbeiderne i stat og kommune kan bruke mer av tida til å løse viktige arbeidsoppgaver, sier Sanner. Kommunereformen skal være klar i mai, når kommuneproposisjonen legges fram. Et ekspertutvalg er nedsatt for å foreslå kriterier SUPERMINISTER: Jan Tore Sanner leder 425 medarbeidere. I mai legger de fram kommunereformen. som har betydning for oppgaveløsningen i kommunene, men det skal ikke foreslå hvilke oppgaver de nye kommunene skal drive med. Ingen detaljstyring  Samfunnet skal skapes og utvikles nedenfra  ikke detaljstyres ovenfra. Det gir både mer mangfold, mindre byråkrati og større gjennomføringskraft for de store politiske prosjektene, mener statsråden. I tillegg til å samordne regjeringens moderniseringspolitikk, skal KMD ha ansvaret for områder som plan- og bygningsloven, boligpolitikk, nasjonal IKT-politikk og digitalisering, kommuneøkonomi, valg, personvern, forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, statlig bygg- og eiendomspolitikk, statlig arbeidsgiverpolitikk og same- og minoritetspolitikk. Håndbok om m m ma an n g g f f o ol ld d ¸ˇ¸ˇ¸ˇDen nye håndboka Mangfold gir muligheter fra Fagforbundet kan være et hjelpemiddel i jobben med å verve medlemmer og tillitsvalgte med forsk g Jeg driver ikke og lager muffins fra bånn av eller løper Birkebeineren. Vi kan ikke drive med alle de greiene der! Anne-Kari Bratten, adm.dir. i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter Fagforeningene er en viktig kraft for sosial endring, og uten dem er et anstendig samfunn umulig under kapitalismen. Pave Francis Den mest synlige effekten av at vi har fått en vestlandsregjering er at Oslo har fått drittværet vestfra. Forfatter Erling Fossen på twitter ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSITATER FRA NETT ¸ˇ¸ˇ¸ˇk ; j j g kjønn, etnisk opprinnelse, seksuell e e l l l l i b i b a a k k g g r r u u n n n n ; ¸ˇ¸ˇorientering, alder, kompetanse, livserfaring, verdier og holdninger. ¸ˇ6 > Fagbladet 1/2014 Foto: Tomas Moss, Høyre fbaargang2014 fbseksjonKIR