¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMarianne kan tape titusener Ansatte i Kirkens Bymisjon er bekymret for framtida. Stiftelsen taper terreng i konkurranse med private driftere, og økonomien er presset. Både lønn og pensjon er i fare. MTekst og foto: arianne Erikstad var 22 år da hun gikk inn døra på Ammerudhjemmet for første gang. Hun var fersk hjelpepleier og spent på sin første jobb. Pensjon? Slikt var ikke i tankene den gang. I dag er det annerledes. Etter over 30 år i full jobb, er pensjonistlivet bare sju år unna for 55-åringen. Eller kanskje ikke? Hvis Mariannes arbeidsgiver, Kirkens Bymisjon, melder seg ut av arbeidsgiverorganisasjonen Virke  noe de vurderer  vil Mariannes framtidsdrømmer settes i spill. Da er retten til avtalefestet pensjon (AFP) bare en av flere rettigheter som kan ryke. Kveles av konkurranse En gammel avtale fra 1979 krever at Kirkens Bymisjon og andre ideelle organisasjoner som driver på oppdrag fra Oslo kommune, skal ha like god pensjonsordning som kommunen. Dette var før kommunale tjenester ble lagt ut i markedet og aktørene måtte konkurrere med hverandre.  Offentlige pensjonsordninger er gode, men de er også dyre. Når Kirkens Bymisjon og andre ideelle organisasjoner i dag må konkurrere med private aktører som har andre tariffavtaler med billigere pensjonsordninger, vil de tape i konkurransen om anbudene, sier Steinar Fuglevaag, Fagforbundets pensjonsekspert. Uforutsigbar økonomi Kirkens Bymisjon har i dag 1100 ansatte og i tillegg ca. 5000 tidligere ansatte som har rettigheter til pensjon. Fordi pensjonsutgiftene løper også etter at ansatte har sluttet, og etter at institusjoner er nedlagt, skaper dette en uforutsigbar økonomisk situasjon for Bymisjonen, og et styre- vedtak fra juni i år pålegger ledelsen å utrede alternativer for å få kontroll med framtidige utgifter. Hvordan en eventuell oppsigelse av avtalen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke vil slå ut for den enkelte ansatte, vil variere sterkt. Beregninger viser at eldre arbeidstakere generelt vil komme dårligst ut, og mange vil tape store beløp i framtidige pensjoner. De yngste arbeidstakerne vil i gjennomsnitt komme bedre ut. Alle ansatte i Bymisjonen har blitt informert om de mulige endringene, og de tillitsvalgte møter mange bekymrede medlemmer når de er ute på institusjonene.  Særlig er mange av de eldre arbeidstakerne bekymret foromdevilfåmulighettilågåavmedAFP.Deteret gode som er svært viktig for alle våre som har tunge jobber, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Trine Schønberg. Vanskelig å forstå Marianne Erikstad syns i likhet med svært mange andre at det er vanskelig å forstå pensjonssystemet, og enda verre å finne ut hva hun vil sitte igjen med i kroner og øre den dagen hun slutter å jobbe. Når det nå måtte bli.  Jeg håper AFP fortsatt fins når jeg blir 62, sier hun og fortsetter:  Jeg leser i avisene at vi skal stå lenger i jobb, og blir litt skremt. Når du som meg, har jobbet som hjelpepleier i over 30 år, så kjenner du at du står opp om morgenen. Jobben er slitsom både fysisk og psykisk, og det blir ikke lettere med årene. Særaldersgrense kan ryke  Du føler deg litt mindre verdsatt om du har jobba et langt liv, og så blir rettigheter tatt fra deg på tampen av ¸ˇ14 > Fagbladet 1/2014 Dette står på spill for de ansatte fbaargang2014 fbseksjonKIR