¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇyrkeslivet. Det er lett å være etterpåklok og tenke at jeg burde spart mer. Men det er ikke så mye å spare på en hjelpepleierlønn. Dessuten så har vi stolt på at vi hadde en bra pensjon, sier Marianne Erikstad. Etter dagens pensjonsordning har hun en særaldersgrense som gjør at hun kan gå av med full pensjon når hun blir 65 år. Om Bymisjonen kutter avtalen med Virke, vil også særaldersgrensen ryke, og Marianne kan måtte jobbe til hun blir 67.  Det virker fryktelig lenge til.  Jeg blir veldig skuffet hvis vi ikke får det vi trodde. Men foreløpig er jeg optimist, og prøver ikke å ta sorgene på forskudd. Jeg tror på at ting ordner seg. Dilemma  Vi vurderer nå hva som er alternativene for å få bedre kontroll med framtidige utgifter, og oppsigelse av avtalen med Virke er en av mulighetene vi vurderer, sier Sturla Stålsett, avtroppende generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Om det er mulig å finne en løsning innenfor avtalen med Virke, er dette å foretrekke, understreker Stålsett:  Ansatte i Bymisjonen skal ha gode arbeidsforhold og pensjonsordninger som gir trygghet for framtida. Og det er ikke slik at en annen pensjonsordning automatisk gir dårligere pensjon for alle ansatte. ¸ˇ Stålsett mener det er nødvendig å se på dette i et større perspektiv:  Det blir stadig tyngre for oss som ideell stiftelse å drive og få oppdrag i konkurranse med private aktører. Dette innebærer en alvorlig økonomisk situasjon for hele stiftelsen, og skaper et vanskelig dilemma. Om økonomien i Kirkens Bymisjon ikke er bærekraftig, vil også det gå ut over de ansatte. Endelig avgjørelse om eventuell utmelding av Virke vil bli tatt på styremøte i slutten av januar. Fagbladet 1/2014 > 15 fbaargang2014 fbseksjonKIR