¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHjelpepleier Eilin Paulsen fikk store brannskader da en beboer i omsorgsboligen der hun jobbet, kastet kokende vann over henne. Nå er beboeren dømt til fengsel i åtte måneder og til å betale Eilin 80.000 kroner i oppreisning. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: MARIE HAUGEN Ble angrepet på jobb ¸ˇ Jeg trodde alt var stille og rolig da jeg låste opp døra inn til beboerens leilighet i en omsorgsbolig i Bodø, sier Eilin Paulsen. Mer feil kunne hun knapt tatt. En kaskade kokende vann ble kastet over Eilin idet døra inn til beboeren gikk opp. Resultatet var andre grads forbrenning på hals, bryster, mage og en arm og flere måneders sykmelding. Ble ikke hørt Under rettssaken i Salten tingrett forklarte tiltalte at angrepet ikke rettet seg spesielt mot Eilin, men at det var en hevn mot personalet fordi de flere ganger hadde tilkalt politiet for å ta hånd om henne. Hva slags hjelp fikk dere som jobbet i omsorgsboligen til å takle krevende beboere? Alle vi som jobbet der mente at situasjonen var alvorlig, noe som ble tatt opp i daglige rapporter, både skriftlig og muntlig, så vår arbeidsgiver var klar over hvordan vi hadde det. Vi tok også dette opp når vi hadde veiledning. Veiledning ble gitt av habiliteringsteamet fra Nordlandssykehuset der de kjente pasienten fra før. Pasienten var ukjent for kommunen før hun ble overført fra Nordlandssykehuset. Vi opplevde at veilederne bidro til å bagatellisere problemene, sier Eilin Paulsen. Mistet tryggheten I ettertid ble det klart at beboeren ikke var sikkerhetsvurdert av Nordlandssykehuset, og dette ble heller ikke gjort da kommunen overtok ansvaret. Først etter overfallet ble det gjort en risikoanalyse. Eilin Paulsen er for lengst tilbake i jobb i omsorgsboligen, men noe er forandret: Noe av tryggheten jeg hadde, er borte. Hva slags hjelp fikk du til å takle det som skjedde i ettertid? Mine nærmeste ledere gjorde så godt de kunne. Mens jeg var på sykehuset, fikk kollegene mine en debrifing. I tillegg fikk alle en samtale med bedriftshelsetjenesten og tilbud om psykologhjelp. Hør på personalet Føler du deg trygg på at dette blir håndtert bedre i framtida? Nei, jeg føler meg ikke trygg på det. Fra mediene kjenner vi en rekke eksempler på at psykisk syke har skadet både personale og tilfeldige ofre. I de fleste av disse sakene kommer det fram at personalet har varslet om at vedkommende kunne være farlig. Men de har ikke blitt tatt alvorlig. Når personalet varsler, så må de bli hørt, sier Eilin Paulsen. Hun tror generelt at mange kommuner er for dårlig forberedt på å ta imot pasienter fra psykiatrien. Kommunene kan ikke si nei til disse ¸ˇ16 > Fagbladet 1/2014 nåfårhun erstatning fbaargang2014 fbseksjonKIR