¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇIdeologiske prinsipper er viktigere for byrådet enn både kostnader og kvalitet.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Aktuelt lederstudium I møte med en virkelighet i det offentlige preget av effektivisering, er et nytt aktuelt lederstudium satt i gang ved Høgskolen i Hedmark. Fagforbundet bidrar med finansiering og rekruttering. Side 29 ˇ€‹ Snakker sammen Ved Keyserløkka barnehage i Oslo lar de barna selv løse konflikter ved å fortelle og lytte til hverandre. Barnehagen har gode erfaringer med konfliktløsningsmodellen. Side 30 ˇ€‹ Et mangfoldig teaterliv FOKUS: Enhver teaterforestilling utformes kunstnerisk og teknisk fra bunnen av. Teatrets fagkompetanse er enorm og yrkesgruppene mange, skriver Henriette Jevnaker, leder av Film- og Teaterteknisk Forening. Side 36 Skolebibliotek avler leselyst Elevene tusler hjemmevant rundt på skolebiblioteket på Løkeberg i Bærum. Inn- og utsjekking på data er selvbetjent. Bibliotekarens jobb er å stimulere elevenes leselyst. Side 32 Fagbladet 1/2014 > 27 ¸ˇFoto: Titti Brun fbaargang2014 fbseksjonKIR