¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNytt studium for kommende ledere ¸ˇØnsker du å bli leder i det offentlige? Et nytt årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi er startet på Høgskolen i Hedmark. Studiet på 60 studiepoeng blir gjennomført over to år, og studentene får en kompetanse som gjør at de kan jobbe med ledelse i det offentlige, blant annet opplæring i hvordan sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og fornuftig ressursutnyttelse. Gjennom lederstudiet får studentene bygget nettverk som kan gi godt faglig samarbeid senere. Studentene skal treffes på samlinger fire ganger, før de avlegger skriftlig hjemmeeksamen. Styrker medlemmer Bak studiet står Fagforbundet, som bidrar med finansiering og rekruttering.  Studiet er et tilbud til medlemmer som mangler høgskoleutdanning. Økt konkurranse fører til at vi må styrke kompetansen til våre medlemmer. Dette blir enda mer aktuelt hvis den nye regjeringen går i gang med en massiv kommunesammenslåing, sier Fredrik Hellstrøm, leder av Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇLederstudiet 60 studiepoeng, deltidsstudium over to år i regi av Høgskolen i Hedmark. Studentene møtes til undervisningssamlinger og fjernundervisning over nettet. Emnene er 1) forvaltningsøkonomi, 2) organisasjonsledelse og personalledelse i offentlig forvaltning, 3) prosjektledelse og -styring med lederskap i endringsprosjekter, 4) valgemne i stats- og kommunal- kunnskap. Bak studiet står Fagfor- bundet, Kirkens Arbeidsgiverforening og Høgskolen i Hedmark. ¸ˇSelger og konkurranseutsetter barnehager ¸ˇFagforbundet Oslo er rystet over at hovedstaden uten forvarsel rett før jul bestemte hvilke sju barnehager som skal konkurranseutsettes. Byrådet har vedtatt å selge ti barnehager og konkurranseutsette sju i tre bydeler. Nå er det bestemt hvilke sju barnehager som skal konkurranseutsettes: Bydel Alna: Frydenlund barnehage, Smedbakken barnehage og Ospa barnehage. Bydel Søndre Nordstrand: Bjørnåsen barnehage og Asperud barnehage. Bydel Vestre Aker: Rønningen barnehage og Grindbakken barnehage. Etter utlysning i desember, forventer Fagforbundet Oslo at kontrakter med nye driftere kan signeres i midten av april neste år. Deretter vil det anslagsvis ta fra to til fem måneder før de nye barnehagedrifterne er operative, det vil i praksis si fra sommeren eller høsten neste år. De ti barnehagene som skal selges, ligger i de samme tre bydelene, men byrådet har ennå ikke bestemt hvilke det gjelder. 60 ansatte Ifølge fylkesavdelingen dreier dette seg om rundt 60 ansatte, som etter forbundets mening risikerer å få dårligere lønns- og pensjonsforhold når private driftere overtar. RAMMER ANSATTE:  Byrådets konkurreanseiver går ut over de ansattes pensjon, mener nestleder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo.  I realiteten dreier dette seg om å kutte i ansattes lønns- og pensjonsvilkår. Pensjonsavtalene er bedre i Oslo kommune enn i de private barnehagene, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. De som må skifte arbeidsgiver, mister sine AFP-rettigheter, men beholder sine gamle lønns- og arbeidsrettigheter ut tariffperioden. Etter det må nye avtaler forhandles med nye arbeidsgivere. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 1/2014 > 29 Foto: Monica Schanche colourbox.com fbaargang2014 fbseksjonKIR