¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLesegrupper med rollekort ¸ˇ¸ˇKlassen deles inn i grupper med like leseferdigheter. Gruppene leser forskjellige bøker som går på omgang. Elevene avtaler hvor langt de skal lese til neste samtaletime; ingen skal lese mer. Ved oppstart får hver enkelt elev en rolle de skal ha mens de leser og under samtalene de har i etterkant av hver lesebolk. Rollene er: Opplysere: Du skal beskrive det avsnittet i historien som skaper et bilde i hodet ditt. Det kan være en person, et miljø, en hendelse eller et spennende avsnitt. Kobler: Du skal finne et avsnitt eller et stykke som minner deg om noe som har hendt deg, noe du kjenner igjen, som du har sett før, som du har hørt eller lest om tidligere. Avsnittsguiden: Du skal finne avsnitt i fortellingen som du vil lese på nytt for gruppa. Det kan være noe som er morsomt, trist, overraskende, skremmende eller interessant. Ordkunstneren: Du skal lete etter de ordene i fortellingen som kan være nye, vanskelige, merkelige, morsomme, viktige. På hvilken side fant du dem? Regissøren/ordstyreren: Du er den som med spørsmålene dine hjelper gruppa til å komme i gang med diskusjonen. Spørsmålene kan starte med: Hva? Hvorfor? Hva syns du? Til slutt skal du oppsummere samtalen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOPPSLUKT: Nattas storm pirrer nysgjerrigheten for orkaner. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇhistorien i store trekk, får han likevel ikke helt med seg hva boka handler om. Kanskje har han gått litt for raskt fram i forhold til egen modning. Læreren og Randi samarbeider for at gutten skal beholde gleden og følelsen av å mestre, og samtidig finne bøker som er bedre for hans lesing.  Læreren følger selvfølgelig opp. Men her inne på biblioteket kan jeg stille noen lure eller kloke kontrollspørsmål for å finne bøker som er tilpasset ham, sier Randi. T-dagen I friminuttet titter en andreklassing inn døra.  I dag er det dag som begynner på t. Da kan jeg komme i friminuttet?  Det er helt riktig, svarer Randi. På et øyeblikk har også denne lille kroppen registrert nye bøker, stoppet opp ved noen fristende titler som ligger på bordet, og tuslet ut i friminuttet igjen.  Noen kommer innom hver dag for å sjekke om boka de venter på er kommet. Mens de store sjuendeklassingene setter seg på liste, men glemmer å hente, sier Randi og ler. Klokka ringer, og en ny klasse sprer seg i vifte ut mellom bøkene. Fortsatt har ingen sagt hysj. www.lesesenteret.no Lesesenteret er en del av Universitet i Stavanger. Senteret skal sette leseopplæring og leselyst på dagsorden i skole og barnehage. Nettstedet presenterer barne- og ungdomsbøker, og har mange praktiske tips om hvordan styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling på forskjellige alderstrinn og norsk som andrespråk. Mange av hjelpemidlene er gratis og kan lastes ned fra nett. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ34 > Fagbladet 1/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR