¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇ¸ˇIdebank for fritidsklubber Nettsiden www.ungtid.no er fritidsklubbenes idebank og tidslinje, ifølge Ungdom & fritid. På denne nettsiden kan hver enkelt fritidsklubb laste opp eget materiale, lage album som er kategorisert etter tema. Dette kan derfor fungere som en idebank med eksempler fra aktiviteter over hele landet. PF ¸ˇNye faggrupper Seksjon kirke, kultur og oppvekst har i dag seks faggrupper. Seksjonen har vedtatt at SFO/ skole skal deles i to grupper, slik at det vil bli sju grupper fra neste år. På styremøtet i desember ble nye medlemmer av faggruppene oppnevnt, og gruppene har fått denne sammensetningen: Faggruppe kultur: Gunnar Thuve, Telemark; Bente Fosse, Hordaland; Hege Lockert, VestAgder; Jens Christian Berg Nordland og Ingeborg N. Skjærpe, Rogaland. Faggruppe bibliotek: Randi Lundvall, Akershus; Jorun Systad, Sogn og Fjordane; Oddvar Thorsen, Oslo; Petter von Krogh, Buskerud og Sigrun H. Grøtteland, Rogaland Faggruppe ungdom: Rune Haug, Hordaland; Inger Lund, Nordland; Sadi Emeci, Buskerud; Trine Posaas Nilsen, Oslo og Solvår Oppegård, Hedmark. Faggruppe barnehage: Kris- tian Meyer, Hordaland; Ellen Svantesen, Aust-Agder; Gunhild Johansen, Sør-Trøndelag; Rita Leite, Møre og Romsdal; Randi Færevik, Oslo; Lise Venåsen, Buskerud og Ann-Mari Pettersen, Hedmark. Faggruppe SFO/grunnskole: Wenche Høyforslett, Nordland; Monica Jakobsen, Hordaland; Tone Caroline Knee, Oslo; Trine Lise Johansen, Akershus og Kirsti S. Karlsen, Vest-Agder. Faggruppe ungdomsskole/ videregående skole: Bjørn Johannesen, Rogaland; Aina Rognerud, Hedmark; Iris Overgaard, Sør-Trøndelag; Morten Wilhelmsen, Finnmark og Harold Jensen, Nordland. Faggruppe kirke og gravferd: Berit Moss, Nordland; Lise Sveen, Oppland; Tor Gustav Melgård, Hedmark; Kjell Sverre Fostervold, Nordland; Gerd Bjørgård, Sør-Trøndelag og Tor Even Fougner, Oslo. NBM ¸ˇReisestipend til Ifla-kongress Styret i seksjonen har vedtatt å fortsette ordningen med å gi et reisestipend til en bibliotekansatt under 35 år for å reise på årets Ifla-kongress i den franske byen Lyon. Et liknende stipend ble delt ut foran kongressen i 2012. Fagforbundet har vært medlem av den internasjonale føderasjonen for biblioteker, Ifla, siden 2008, og har jobbet systematisk med å synlig- gjøre den norske modellen med trepartssamarbeid for å sikre at bibliotekene er tilgjengelig for alle og en naturlig del av lokalsamfunnet. De årlige Ifla-kongressene samler mellom 3000 og 4000 deltakere og arrangeres i ulike verdensdeler. Reisestipendet vil bli utlyst tidlig i 2014, og søknadsfristen er 1. april. PF ¸ˇTallenes tungetale Når dette året er omme, skal Oslo kommune ha solgt ti av de kommunale barnehagene. Ytterligere sju er allerede vedtatt at skal konkurranseutsettes. Som et prøveprosjekt. Grunnlaget for vedtaket ligger i en rapport fra rådgivningsselskapet PriceWaterhouse Coopers (PwC) som konkluderer med at det mest lønnsomme Oslo kan gjøre er å konkurranseutsette halvparten av kommunens barnehager. Fagforbundet frykter at kvaliteten i barnehagene blir dårligere med byrådets privatisering. Med rette. I realiteten dreier det seg om å kutte i ansattes lønns- og pensjonsvilkår. En rapport fra De Facto underbygger dette. Pensjonsavtalene er bedre i Oslo kommune enn i de private barnehagene, og slik kan kommersielle barnehager driftes med overskudd. I tillegg skaper konkurranseutsettingen usikkerhet hos foreldre og ansatte, blant annet med anbudsrunder hvert Ideologiske prinsip- per er viktigere for byrådet enn både kostnader og kvalitet. sjette år. Det er også fare for at selskaper går konkurs slik at barna står uten barnehageplass. De Facto peker på at privatiseringen kan bli langt dyrere enn PwC antar, og at Oslos samlede ¸ˇkostnader til barnehager tvert imot vil bli høyere enn i dag. Hovedårsaken er at kommunen vil bli sittende igjen med store pensjonsutgifter. På tross av at det i realiteten ikke er noe å spare, velger de likevel å konkurranseutsette. Dette viser at ideologiske prinsipper er viktigere for byrådet enn både kostnader og kvalitet. Fagforbundet har tillitsvalgte rundt om i landet som møter den samme tankegangen hos sine kommunestyrer. Vi må være på plass med våre motargumenter når de går seg vill i tall, og lokkes av tilsynelatende å kunne spare noen kommunekroner på kort sikt. Og ofte lytter de til fornuft når vi legger våre tall og resonnementer på bordet. Det gjelder bare å få dem fram. METTE HENRIKSEN AAS ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 1/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR