¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo ¸ˇ¸ˇ¸ˇMedlemsmarkering i Smaalenene Fagforbundet Smaalenene markerte med en jubileumsfest før jul at 11 medlemmer har vært 40 år i LO og at 22 har vært medlem i Fagforbundet i 25 år. De 13 jubilantene som møtte fram, fikk utdelt nåler og diplom av fagforeningsleder Bjørg Iversen. Den lokale artisten Sissel Kvambe underholdt med viser og sang om skjemt og alvor, noe som skapte stor trivsel og glede i forsamlingen. Tekst: BJØRG IVERSEN Luciamarkering i Fredrikstad Fagforbundet Fredrikstad delte ut gløgg og lusekatter til sine medlemmer ved Rolvsøy velferdssenter og Solliheimen 13. desember. På bildet er det hovedtillitsvalgt Grete Kvernå som står for serveringen. Tekst: HEGE DUBEC ¸ˇ¸ˇ40-årsjubilantene Svein Olsen, Odd A. Lund, Ann-Birgit Olsen og foreningsleder Ann-Kristin Moldjord. Julebord for jubilantene Fagforbundet Bodø avd. 131 arrangerte julebord for sine pensjonister og jubilanter. Tekst: Ann-Kristin Moldjord 25-årsjubilantene Olaug Laholt, Randi Strinden, Evy Larsen, Unni Jakobsen, Laila Haugland, Marit Kilvik, Harriet Edvartsen, Lill Eva Hjerde, Lillian Junge, Vibeke Rasmussen, Ole Johan Lauritsen, Karin åsvik, Anne Eliassen, Kyrre Didriksen og foreningsleder Ann-Kristin Moldjord. Fagbladet 1/2014 > 55 fbaargang2014 fbseksjonKIR