¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVILJET KONKURS: Konkursboet etter Oslo Vei har levert en granskingsrapport med krass kritikk av kommunen. Oslo Vei styrt mot konkurs Hva var det viktigste Fagforbundet gjorde for medlemmene i 2013? Siw Østerdal, hovedtillitsvalgt i Rana Kvikksølvsaken og tannhelsesekretærene. Utrolig viktig for medlemmene, og forbundet ga seg aldri. Det viser at vi er kampklare og -dyktige. Stian Daniel Lund Eggen, medlem i åmot Jeg er glad for at ungdomssekretæren får fulle rettigheter i sentrale organer. Forbundet har lenge uttalt at ungdomsarbeid er noe vi satser på, så dette var på tide. Ronny Bekken Larsen, hovedtillitsvalgt i Folldal At forbundet var tydelig mot privatisering og anbudshysteri under valgkampen. Dette handler om rettighetene våre, og spesielt pensjonsrettighetene. ¸ˇDa Oslo kommune vedtok å legge ned Huken Pukkverk uten å tilføre selskapet flere midler, styrte kommunen Oslo Vei mot konkurs, konkluderer konkursboets granskingsrapport. Granskingen har avdekket at konkursen påførte kreditorene, inkludert de ansatte, et tap på omkring 500 millioner kroner. Konkursboet har levert stevning til Oslo tingrett hvor de krever erstatning for dette tapet.  Granskingsrapporten viser at Oslo kommune har brutt flere av sine egne prinsipper for eierstyring. Kommunens handlemåte i denne saken er svært kritikkverdig. Som representant for kreditorene er det vår plikt å stille Oslo kommune til ansvar, uttaler advokat og bostyrer Tom Hugo Ottesen i Kvale advokatfirma. Granskingsrapporten ble levert Oslo byfogdembete før jul. Den viser blant annet at: Oslo kommune presset igjennom en avvikling av Huken pukk- og asfaltverk til tross for at de hadde mottatt dokumentasjon som viste at Oslo Vei AS da måtte få tilført kapital for å unngå konkurs. Oslo kommune ga inntrykk av at de som eier ville skyte inn kapital i Oslo Vei AS, noe kunder, långivere og underleverandører trodde på. Likevel lot kommunen selskapet gå konkurs, mens ansatte, underleverandører og långivere fikk regningen. Kommunen forsøkte også å tvinge styret i Oslo Vei AS til å si opp leieavtalen for Huken pukk- og asfaltverk, slik at Oslo kommune som grunneier ville slippe å betale kompensasjon. Dette nektet imidlertid styret å gjøre. ¸ˇFamilien Bahadori/Gazul må nok en gang møte UNE i retten. Det ble klart to uker etter at familien medhold i tingretten for andre gang. Yalda (11) har levd nesten hele livet i Norge, men vil sende mor til Moldova og far til Afghanistan. UNE mener at foreldrene har oppgitt falsk identitet og en annen historie i andre land, og vil ha rettslig vurdert om dette gir grunnlag for å avvise asylsøknaden. OT Tekst: ANE BØRRUD ¸ˇ¸ˇ¸ˇEnda en runde i retten ¸ˇ¸ˇFagbladet 1/2014 > 7 Foto: Ola Tømmerås Foto: Scanpix fbaargang2014 fbseksjonKON