¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBare spør ¸ˇFagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Knust eller kunst på jobben ¸ˇ¸ˇ¸ˇsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. SPØRSMåL: I etterkant av Vanessa Baird-striden, bildet som minnet de departementsansatte om 22. juli, har noen kommet til meg som hovedverneombud og sagt at de på mer generelt grunnlag misliker noe av kunsten som vi har i lokalene våre. Er dette et arbeidsmiljøspørsmål som jeg må ta videre. Har jeg noen hjemmel? P.N SVAR: Jeg husker en arbeidskamerat fra bygda som kom inn på kontoret på min forrige arbeidsplass. Jeg hadde hengt opp en reproduksjon av van Gogh. Karen var skikkelig forbanna og kunne ikke forstå at vi kunne henge opp slik dritt på veggen. Det var noe av det verste han hadde sett. Hadde jeg hatt råd til originalen, hadde jeg nok ikke hatt den jobben. Jeg tok ikke bildet ned fra veggen, men oppsummerte at god kunst har evnen til å provosere, og det mer enn hundre år etter at bildet ble malt. På et offentlig kontor hadde de smykket ut korridoren med reproduksjoner av forskjellige kjente malerier i mange ulike sjangre. En sterkt troende somalier som jobbet der, så en halv- mellom å komme frivillig på besøk til et galleri, et kontor eller en annens hjem, og det å måtte møte noe støtende i en styrt og ufrivillig situasjon. Ingen skal måtte føle seg trakassert på jobben. Interiørarkitekter har stor innflytelse på innredning av arbeidsplasser og fellesrom; her gjelder riktige farger, utsmykninger og møbler. Alt ut fra en grunnleggende ide om at riktig utsmykning fremmer trivsel og effektivitet. Fyller man arbeidsplassen med kunst og installasjo- ner som bryter med dette, er det ikke rart at noen reagerer. Arbeidsgiver og byggeier må vise stor grad av ydmykhet overfor dem som skal gå her hver dag. Du spør om hjemmel i arbeidsmiljøloven: Det beste jeg kan komme opp med er ß 4-3, særlig første og tredje ledd som sier at verdighet og integritet ikke skal krenkes. Men dette handler vel like mye om toleranse, omsorg og en god dose åpenhet for å diskutere hvordan vi vil at arbeidsplassen skal være. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv A Ar r n ne e B B e e r rn nh ha ar rd ds ¸ˇ¸ˇ¸ˇlm Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. naken kvinne (Zorn-maleri) hver gang han snudde blikket mot døra ut i korridoren. Han følte seg ille til mote. Det tok ikke mange minuttene å flytte rundt på bildene slik at også han fikk et trivelig arbeidsmiljø og ikke følte seg støtt. Vi har hatt store kamper om bilder av mekanikeres konerª på verkstedveggene, og uten å sammenlikne Zorn med sex-bilder, vil den følelsemessige reaksjonen ofte være lik. Helt grunnleggende må vi skille H Hi il ld Tariff m d e e L Lø øk k h h o o l ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUhell med datamaskinen SPØRSMåL: Vi har kjøpt ny bærbar datamaskin og lurer på om den må tilleggsforsikres mot skader etter uhell? Jeg tenker på om den mistes i gulvet, blir utsatt for søl og liknende. J.M. SVAR: Mange er usikre på dette og kjøper ekstra forsikring når de kjøper ny datamaskin, tv og liknende, sånn for sikkerhets skyld. Det er ofte unødvendig. LOfavør kollektiv hjemforsikring dekker nemlig skader hvis du søler, mister maskinen i gulvet og liknende uhell. Derfor trenger du egentlig ikke en ekstra forsikring for dette. Forsikringen dekker likevel ikke skader som skyldes mangler, feil eller svakheter ved gjenstanden. Dette er som regel ikke noe problem, siden dette dekkes av garanti eller ved reklamasjon. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 ¸ˇ24 > Fagbladet 1/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON