¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVi vet at mørkeblå politikk betyr privatisering og sentralisering. Det rammer også SKAmedlemmer.ª Side 38 Seksjonsleder Britt Silseth Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Lærlingløftet Et nytt nettsted skal gjøre terskelen lavere for bedrifter som vil bli lærebedrifter.  Det er viktig å vise verdien i å ha lærlinger på en arbeidsplass, sier Fagforbundets leder, Mette Nord. Side 28 ˇ€‹ Helsenett sparer tid og fjerner usikkerhet Norsk Helsenett rulles nå ut i alle landets kommuner. Det sikrer at helsevesenet møter pasienten med oppdaterte opplysninger på kort tid. Side 30 ˇ€‹ Hva er real- kompetanse? FOKUS: Realkompetanse defineres som all den kompetansen du har skaffet deg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid. Fredrik Hellstrøm tar opp hvordan den kan få betydning for blant annet lønna di. Side 36 Rett person på rett plass Ny teknologi reduserer helsesekretærenes tradisjonelle skrivejobb. Økende rapporteringskrav gjør at legene må dokumentere stadig mer. På Ringerike sykehus har de sørget for en mer fornuftig oppgavefordeling mellom leger og helsesekretærer.Side 32 Fagbladet 1/2014 > 27 ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2014 fbseksjonKON