¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇNei til forretningsregnskap God kommunal regnskapsskikk (GKRS) lager forretningsliknende regler for kommunene. Fagforbundet er imot forretningsregnskap i kommunene, og de mener det må en lovendring til om så skal skje. Forbundet mener kommunale regnskap er best egnet til å ivareta kommunenes verdier og måter å fungere på.  Utviklingen av regnskap kan brukes til å gjøre endringer som har politiske overtoner, sier Fredrik Hellstrøm, administrativ leder i Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon. Fagforbundet fikk i 2013 observatørplass i GKRS. NBM Arbeidslivsfag er en suksess Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova) har evaluert forsøket med arbeidslivsfag i ungdomsskolen, og anbefaler at faget blir en fast ordning. Rapporten Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet viser at faget gir elevene mestringsopplevelser, og at både elever og lærere er svært positive til arbeidslivsfaget. Hele 70 prosent av elevene som har arbeidslivsfag som valgfag, forteller at det er det beste faget de har på skolen. Bare 8 prosent sier at de ikke trives. Formålet med forsøket var å tilby elever på ungdomstrinnet et alternativ til fremmedspråk. Det skulle være praktisk orientert og gi grunnleggende ferdigheter. Faget teller på linje med språkfag, og elevene får karakter. Flere enn 130 skoler over hele landet har deltatt i forsøket. KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇLærlingløftet signaliserer hvor viktig fagarbeid er.ª Fagforbundets leder, Mette Nord Løfter sammen for lærlinger Utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet har utviklet et nytt nettsted for å hjelpe bedrifter som vil bli lærebedrifter. Målet er å få flere fagarbeidere i offentlig og privat sektor. for seg å informere om nytten av å ha lærlinger.  For å kunne være lærebedrift, må du være faglig oppdatert. å ha lærlinger gir en positiv effekt for bedriften blant annet ved at den holder seg a jour, sier Nord. Ekstra kroner til yrkesfag Regjeringen har bevilget 114 millioner kroner ekstra til et yrkesfagløft. Hensikten er å styrke samarbeidet med arbeidslivet og sikre at opplæringen til elevene blir mer relevant og praktisk rettet. Viktige tiltak for å bedre virksomhetenes vilkår, er blant annet økt lærlingtilskudd og et tilskudd på 50.000 kroner til nye lærebedrifter. Partene i samfunnskontrakten er Kunnskapsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, LO, NHO, KS, YS, Unio, Virke, Spekter og Maskinentreprenørenes forbund. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN  Det er viktig å vise ungdommer at det venter både lærlingplass og jobb når de er ferdig med fagutdanningen, sier Fagforbundets leder, Mette Nord. Nettstedet lærlingløftet.no ble lansert før jul, og der kan bedrifter finne informasjon om hvordan de kan bli lærebedrift. Halvparten faller ut Omtrent halvparten av et årskull begynner på yrkesfag, men bare halvparten av disse står med et fagbrev i hånda fem år seinere. En viktig grunn til at så mange ikke fullfører, er at de ikke får læreplass. Hvert år er det rundt 6000 elever som ikke får læreplass. Samtidig trenger Norge flere dyktige fagarbeidere, både i privat og offentlig sektor.  Dette er yrker som må læres gjennom praksis, legger Nord til. Samfunnskontrakt I 2011 signerte Kunnskapsdepartementet og alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene en kontrakt hvor de forpliktet seg til å jobbe for 20 prosent flere læreplasser innen 2015. Lærlingløftet er en del av kontrakten.  Vi håper lærlingløftet kan bidra til en felles bevissthet blant norske bedrifter om hvilke fordeler det gir å ha lærlinger og hvor viktig lærlingordningen er for framtidig rekruttering, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding. Nord er enig i at det har mye ¸ˇ28 > Fagbladet 1/2014 Foto: Trond Isaksen fbaargang2014 fbseksjonKON