¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNy app for tilsynsarbeid i kommunene Direktoratet for byggkvalitet lanserer en iPadapp for kommunalt tilsyn i byggesaker.  Dette er første steg mot en ny måte å gjennomføre tilsyn på, sier avdelingsdirektør Ketil Krogstad i Direktoratet for byggkvalitet i en pressemelding. Appen har sjekklister for ulike fagområder, og brukeren kan selv laste opp relevant regelverk og annen dokumentasjon som er nyttig for tilsyn. All informasjonen lagres på iPaden og tilsynsrapporten kan lages og sendes på e-post straks tilsynet er gjennomført. Tilsynsappen er laget etter modell fra Trond- heim kommune og er gratis tilgjengelig via App Store. NBM Direktoratet for byggkvalitet. Avdelingsdirektør Ketil Krogstad i ¸ˇNy bok om partssamarbeid i kommunen Utvikling og endring i kommunene må skje gjennom å involvere ansatte og innbyggere. En ny bok viser hvordan dette kan gjøres.  Samarbeid mellom politikere, ansatte og arbeidsgivere er den eneste arbeidsmetoden som tar de ansattes kompetanse på alvor og legger til rette for jobbing på tvers, sa leder for Omstillingsenheten i Fagforbundet, Anne Grethe Krogh, under lansering av boka Partssamarbeid. Endringsstrategi Fagforbundet har stått i spissen for metodikken bak modellkommuneprosjektet og trepartssamarbeidet som beskrives i boka. Boka er skrevet av Knut Stranden, styreleder i stiftelsen Imtec, en forskningsinstitusjon som jobber mot offentlig sektor. New Public Management er en måte å tenke utvikling i offentlig sektor på etter kopi av næringslivet, og der er konkurranse viktig.  Modellkommunen blir motsatsen til dette, hvor vi mobiliserer krefter sammen, sa Stranden. Aktive ansatte Boka oppsummerer erfaringer Fagforbundet har gjort seg, og viser at utviklingsprosesser der MODELLKOMMUNE: Det viktigste i en modellkommune er at den har myndiggjorte medarbeidere, involverte innbyggere og politikere som opptrer som ombud for innbyggerne, mener Anne Grethe Krogh i Fagforbundet og forfatter Knut Stranden. ¸ˇde ansatte er aktive medspillere, fungerer bedre enn konsulentstyrte omstillinger.  Etterspurt politisk vare  Trepartssamarbeidet er en politisk vare som hele verden trenger, sa Werner Christie, førstelektor ved Høgskolen i Hedmark, da han omtalte boka under lanseringen.  å bruke teknikker fra ingeniørverdenen på mennesker og servicetjenester i kommunen, slik New Public Management er et forsøk på, fungerer ikke, sa han. å måtte forhandle seg fram til løsninger viser et nytt nivå på demokratiet, ifølge Christie, som mente at boka er en av få bøker som beskriver ledelse på tvers.  De fleste bøker om ledelse handler om vertikal ledelse, ovenfra og ned, sa han, og ga en varm anbefaling av boka. Gir eksempler Boka er delt inn i fire deler. Den presenterer selve metodikken, gir praktiske eksempler på hvordan kommuner har brukt metoden, og gir også en praktisk veiledning i bruk av metodikken. Boka innholder i tillegg et teoretisk grunnlag for modellkommunemetodikken. Boka henvender seg først og fremst til folk som jobber med utvikling og omstilling i det offentlige, til tillitsvalgte og ansatte i kommunal sektor. Boka er gitt ut på Res Publica forlag. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Fagbladet1/2014 >29 Foto: Geirmund Jor Foto. Bård Gudim fbaargang2014 fbseksjonKON