¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ30 > Fagbladet 1/2014 Sykepleierne i Lier har tatt farvel med faksmaskin, gule lapper og venting i telefonen. Helsenettet sparer dem for mye tid, og det gjør informasjonsflyten sikrere, mener de. Tekst: INGVILL BRYN RAMBØL Foto: WERNER JUVIK  Her inne står den, sier fagkoordinator Anne-Grete Romsaas ved Brukerkontoret i Lier kommune og viser fram rommet med faksmaskinen. Før kommunen ble koblet til Norsk Helsenett, gikk de fleste søknader om hjelpemidler og beskjeder til og fra sykehus og hjemmetjeneste gjennom faksen. Og det var ganske tungvint, forteller Romsaas. skjemaer og lapper og venter på å bli registrert i journalene. Pasientopplysningene er alltid oppdatert.  Først fikk jeg en telefon om at det skulle komme en faks. Så gikk jeg inn hit og ventet. Faksen måtte skannes og arkiveres, og opplysninger i skjemaene måtte legges inn manuelt i journalsystemet. Nå går alle opplysningene rett inn i journalen, sier hun. I Lier kommune er det sykepleierne som har ansvar for å overvåke meldingsboksen knyttet til Helsenettet. De har gått på kurs i regi av kommunens egen prosjektleder Geir Mathiesen. Sykepleier Anita Næss, som jobber i hjemmetjenesten i Ytre Lier, nikker samstemt.  Noen var nok litt skeptisk da de kom på kurset, innrømmer han. De tenkte vel at dette var enda et nytt system som ble trædd nedover hodet på dem og kom til å gi dem mer å gjøre. Men i løpet av et par timer på kurs var alle udelt positive. De så at dette var noe de kunne spare tid på. Sparer tid Først i løypa  Før måtte jeg ringe fastlegen hvis jeg ville gi beskjed om at en bruker trengte legebesøk eller endret medisinering. Da var det jo slett ikke alltid jeg fikk tak i legen med en gang, og jeg måtte legge igjen beskjed, vente eller ringe opp igjen. Nå sender jeg bare en melding over Helsenettet, og jeg vet at den kommer til rette vedkommende. Lier kommune var tidlig ute, og de har vært koblet til Helsenettet siden slutten av 2011.  Det var ikke noe problem å komme på nett, sånn rent teknisk, men det var få andre aktører som var klare, så vi hadde ikke mange å samhandle med, sier Geir Mathiesen. En ting er at sykepleierne sparer tid  tid som kan brukes på annet arbeid. Men både hjemmetjenesten og brukerkontoret er også overbevist om at informasjonen er sikrere og bedre med det nye systemet  noe som kommer pasientene til gode. Blir en bruker innlagt på sykehus, får sykehuset automatisk tilgang til de nødvendige pasientopplysningene i journalen. Og Anita, som har ansvar for å gi brukere medisiner etter fastlegens instrukser, føler seg tryggere på at dosene er korrekte. Han har hatt den viktige jobben med å selge innª prosjektet til fastlegene i kommunen. Drammen sykehus kom med i 2013, og de aller fleste meldingene er mellom sykehuset og pleie- og omsorgstjenesten, forteller Geir Mathiesen.  Nå har vi alt skriftlig. Det er betryggende, mener hun. Stressnivået blir lavere fordi hun vet at det ikke ligger Mathiesen mener at elektronisk meldingsutveksling via Helsenettet både innebærer en systemendring og en organisatorisk endring for helse- og omsorgssektoren. Skeptiske i starten Stor organisatorisk endring  Det er mye som skal på plass for at alt skal fungere. Ikke bare må teknologien være i orden, men rutinene må fbaargang2014 fbseksjonKON