¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 1/2014 > 31 GAMMELDAGS: Faksen står nesten ubrukt på brukerkontoret i Lier kommune, forteller Anne-Grete Romsaas. Nå går meldingene over Helsenettet i stedet. også endres. Sykepleierne har en rekke innarbeidede rutiner som er basert på faks, telefon og papir. Disse rutinene må avlæres, og nye rutiner må innføres. For at viktige pasientmeldinger ikke skal bli liggende ubehandlet i meldingsboksen, er det viktig at det alltid er en person på jobb som har ansvar for å overvåke meldingsstrømmen. I framtida ser han for seg at det blir mulig å sende slike meldinger fra kommune til kommune. Det kan være nyttig for eksempel i barnevernet. Dette blir et veldig godt, sikkert og arbeidssparende system når flere kommer med, sier Geir Mathiesen. Norsk helsenett Sensitiv pasientinformasjon som sendes med drosje til sykehuset, eller på faks til kommunen, skal snart være en saga blott. I løpet av 2014 skal alle kommuner, sykehus og fastleger ta i bruk Norsk helsenett, kjernen i systemet for elektronisk meldingsutveksling. Helsenettet er et sikret nettverk som sørger for at journalinformasjon kan sendes fra en institusjon, lege eller kommune til en annen uten forsinkelser og uten fare for at det kommer på avveie. Meldingen sendes kryptert, men for sender og mottaker fungerer det som en litt avansert form for e-post. Hensikten er at alle aktører skal ha oppdaterte opplysninger tilgjengelig når de møter pasienten, noe som er en forutsetning for hele samhandlingsreformen og det som kalles for sømløst behandlingsforløpª. Ved årets slutt vil alle kommunene være koblet til nettet, og til nå har 280 av landets 425 kommuner begynt å sende elektroniske meldinger over helsenettet til sykehus eller fastleger. Over halvparten av fastlegene og allmennpraktikerne er tilknyttet nettet. EFFEKTIVT: Journalmeldinger over Helsenettet har gjort arbeidsdagen lettere for sykepleierne Anne-Grete Romsaas og Anita Næss i Lier. Geir Mathiesen er prosjektleder og opplæringsansvarlig i kommunen. fbaargang2014 fbseksjonKON