¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLa legen Når helsesekretærene tar seg av de økende dokumentasjonskravene i helsesektoren, får legene på Ringerike sykehus tid til å være leger. Da Hilde Mehlum Bjerknes begynte som helsesekretær på Ringerike sykehus, var skrivemaskinen arbeidsredskapet. Snart tretti år senere er sykehuset i ferd med å innføre talegjenkjenning, et datasystem som gjør om det legene dikterer til tekst. Den tradisjonelle skrivestua på sykehuset krymper når teknologi tar over en av hovedoppgavene til helsesekretærene. Men i stedet for at helsesekretærene gjøres overflødige, brukes kompetansen deres til å avlaste legene. I sin nyopprettede stilling som konsulent på medisinsk avdeling, assisterer Mehlum Bjerknes avdelingsleder og avdelingsoverlege med lønnssystemer og rapportering.  Før jeg fikk denne jobben, var det en lege som gjorde mye av det jeg gjør nå, sier Mehlum Bjerknes. Papirmølla øker Mehlum Bjerknes deler kontor med Anne Kari Aasheim Andersen, den første helsesekretæren som flyttet fra skrivestua til kirurgisk avdeling. Der så hun hvor mye tid legene måtte bruke på å sette seg inn i nye tekniske systemer, fylle inn pasientjournaler og skrive rapporter.  Legene brukte tida si på systemer i stedet for på Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Foto: ERIK M. SUNDT pasienter, sier Aasheim Andersen, som er leder for Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Vestre Viken. Hun forteller om en hverdag hvor mer og mer av pasientbehandlingen skal dokumenteres og kodes, og hvor hver bestilling krever sitt eget papirarbeid.  Her kommer vi helsesekretærer inn. Legen skal behandle pasienten og vurdere henvisning til videre behandling. Derfra tar en helsesekretær over, setter opp nye timer og legger inn koder for de ulike behandlingene. Mens vi holder på med det, kan legen ta inn neste pasient, sier Aasheim Andersen, og huker tak i avdelingsoverlege Geir Nordbø idet han haster forbi kontoret. Oppgavefordeling  De administrative oppgavene bare øker og øker, sier Nordbø. Mens ny teknologi gjør at helsesekretærene får mindre tradisjonell skrivejobb, kreves det at legene dokumenterer stadig mer. En bedre oppgavefordeling var helt nødvendig for at arbeidsdagen til overlegen skulle gå opp. Før Nordbø fikk helsesekretær Mehlum Bjerknes på avdelingen, gikk ofte store deler av arbeidsdagen med til administrative oppgaver. Jobben som lege kom i tillegg.  Det er et kjempegodt tiltak å hente helsesekretærer fra skrivestua og ut i avdelingene. Nå delegerer jeg ARBEIDSFORDELING: Overlege Geir Nordbø kan bruke mer tid på pasientene etter at helsesekretær Hilde Mehlum Bjerknes fikk jobb på hans avdeling for å ta seg av de administrative oppgavene. 32 > Fagbladet 1/2014 være lege fbaargang2014 fbseksjonKON