¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFØR JEG FIKK DENNE JOBBEN, VAR DET EN LEGE SOM GJORDE MYE AV DET JEG GJØR Nå.ª HILDE MEHLUM BJERKNES administrative oppgaver til en dedikert sekretær, som på toppen av det hele gjør disse oppgavene bedre enn meg, fortsetter han, tydelig fornøyd. Integrert i driften Flere avdelinger skal få egne helsesekretærer. På akuttmottaket skal helsesekretærene jobbe i turnus.  Jeg er så glad i helsesekretærene, utbryter sykehusdirektør Per Skaugen Bleikelia. Han ønsker at med nye arbeidsoppgaver blir helsesekretærene ytterligere integrert i driften av sykehuset.  Inntoget av ny teknologi i helsevesenet svekker ikke behovet for helsesekretærene. Deres kjennskap til medisinsk terminologi er nyttig for å møte det voksende kravet om dokumentasjon og rapportering, sier Skaugen Bleikelia. Vil ikke kutte stillinger Sykehusdirektøren innrømmer at investeringer i ny teknologi gjerne kommer ifølge med forhåpninger om effektivisering og nedbemanning fra øverste hold.  Mange fryktet nok en større effekt av å innføre talegjenkjenning, og at vi skulle være tøffere på å kutte stillinger, sier Skaugen Bleikelia. > Fagbladet 1/2014 > 33 fbaargang2014 fbseksjonKON