¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇArbeidsfordeling i SKA-styret I desember fordelte styremedlemmene i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA) det faglige ansvaret seg i mellom. Oppfølging av fylkeskretsenes seksjonsstyrer ble også fordelt. Ansvarsfordelingen ser slik ut: Ørjan Myrmel: IKT. Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Else Annie Hansen: Økonomi, revisjon og skatt. Finnmark, Troms og Nordland. Mette Asmyhr: Nav. Vestfold, Buskerud og Hedmark Jorunn Tisjø: Kontoransatte. Vest- og Aust-Agder og Telemark. Trond Finstad: Personal. Oppland, Oslo, Akershus og Østfold. Janne Karlsen: Arkiv. Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. NBM ¸ˇBli med i en fagguppe Det er tid for oppnevning av medlemmer i Fagforbundets ulike faggrupper. I Seksjon kontor og administrasjon gjelder det faggruppene økonomi og revisjon, arkiv, personal, Nav, kontoransatte og IKT. Mellom fire og sju personer sitter i gruppene. Medlemmer av Fagforbundet som jobber med disse fagene og har lyst og mulighet til å gjøre en ekstra innsats for utvikling av fagene, kan sende en søknad om deltakelse, inklusive cv. Arbeidet er ulønnet. Reiseutgifter dekkes, og det gis godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste. Faggruppene skal gi seksjonsstyret råd om utviklingen av fagene og bidra til å utvikle faglige tilbud. Søknadsfrist er 30. januar. NBM ¸ˇeForvaltningskonferansen 2014 Programmet for eForvaltningskonferansen er ferdig og lagt ut på SKAs nettside for påmelding. Undertittelen på konferansen er Styring og brukervennlighet. Viktige temaer blir styring og forvaltning, brukervennlighet og hvilke erfaringer vi sitter igjen med etter to tiår med store statlige og kommunale IKT-prosjekter? Blant møtetitlene er:  Hvordan skal jobben med digitalisering gjøres i kommunene?  Hvordan vil regjeringen følge opp digitaliseringsmeldingen?  Slik endrer digitaliseringen Norge  klarer stat og kommune å følge med?  Selvbetjeningssystemer  er det brukervennlig å gjøre jobben selv?  Hva med de som ikke kan eller vil bli digitale borgere? Blant innlederne er statssekretær Paul Chaffey, Kirsti Kjerulf fra KS og Ellen Strålberg fra Difi. Konferansen arrangeres 11. 12. februar på Felix konferansesenter i Oslo, og arrangører er Universitetet i Oslo, NTL, EL og IT Forbundet og Fagforbundet. NBM ¸ˇEt ufordrende blått, nytt år? Et nytt år gir nye muligheter og for SKA som for alle andre, nye utfordringer. Vi har ny seksjonsledelse, nytt handlingsprogram, og vi skal forholde oss til en mørkeblå regjering. Det gir gode grunner til å legge inn et ekstra gir for å finne de gode arbeidsmetodene og til å trygge arbeidsplassene til medlemmene våre. Fagforbundets politikk ligger fast. SKAs yrkesfaglige ambisjoner er høye. Motkreftene våre er sterke. Som SKA-tillitsvalgte må vi forholde oss til det. Det er derfor vi i 2014, enda mer enn før, er avhengig av dialog og at hele organisasjonen henger sammen. Lokale seksjonstillitsvalgte må jobbe godt i egen fagforening på vegne av egne SKAmedlemmer og på vegne av hele organisasjonen. Fylkesleddet må Vi vet at mørkeblå politikk betyr privatisering og sentralisering. Det rammer også SKAmedlemmer. være obs på det som skjer lokalt, bistå og være lyttepost for oss som har sete i Oslo. Det er rett og slett godt fagforeningsarbeid som gjelder. Vi vet at mørkeblå politikk betyr privatisering og sentralisering. Det rammer ¸ˇogså SKA-medlemmer. Når barnehager, sykehjem og barnevern settes ut til private og skoler legges ned, protesterer innbyggerne, og det blir oppslag i media. Når våre grupper rammes, er det mye vanskeligere å få oppmerksomhet. Det er derfor vi må snakke sammen og være i forkant i prosesser der kontorfaglig og administrative oppgaver står lagelig til for salgª og nedbemanning. Med debatten om kommunesammenslåing og økt regionalisering vet vi at økonomi, ikt, skatteinnkreving, personal og mange andre vil bli involvert. Yrkesfaglig starter vi friskt opp med eForvaltningskonferansen, fagdager og konferanser på løpende bånd. Alt finner dere på nettsidene til Fagforbundet og i SKAs ukes- brev. Bruk lunsjmøter eller kaffekurs til å finne fram på nettsidene. Logg deg inn i medlemsportalen og få skreddersydd informasjon. Jeg ønsker oss alle et godt nytt og aktivt år i 2014. Britt Silseth ¸ˇ¸ˇ38 > Fagbladet 1/2014 colourbox.com fbaargang2014 fbseksjonKON