¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKryssord ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHermod © 455 11-2013 Mangel Skikk ¸ˇ¸ˇSkjær ¸ˇUtmerkelse ¸ˇ¸ˇIdioti ¸ˇ¸ˇTall Gutte navn Person. pron. Tokt ¸ˇRomstere ¸ˇSmelter Fire Arena ¸ˇAspirant Klinge ¸ˇ¸ˇMobil ¸ˇBevegelse Rusdrikk Gutte navn Bonde redskap ¸ˇKveg ¸ˇ¸ˇByge Flyselskap Tone Hellende Fisk Regulator Ha Stats bedrift Knoke ¸ˇForan ¸ˇOmdømme ¸ˇLege fork. Lovbryter Person. pron. ¸ˇGutte navn ¸ˇRosse Pike navn århundre Skred Donerte Tall fork. Bidige ¸ˇOrganisasjon Pyse Retning ¸ˇ¸ˇMatemne Vekt fork. ¸ˇPotte Mesterskap ¸ˇUtydelig ¸ˇ¸ˇ¸ˇMesterskap Krave ¸ˇGutte navn Hvile Husgeråd Organisasjon Morgen ¸ˇ¸ˇLære Hunndyr Legemsdel ¸ˇSkur Brenne Person. pron. Knipe Lens Teppe Utvelge Bivåne Ustelt Byge Oppbygg -ning Bal ¸ˇRegel Rebus ¸ˇØsterrike ¸ˇ¸ˇBe- Opphøre gynne ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVinnereav kryssord nr. 10 Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Tone LIse Vaule 4330 ålgård Nils Erik Guttormsen 9845 Tana Marit Torgersen 3340 åmot ¸ˇ¸ˇI S B ¸ˇ¸ˇK N A S K E L L E R D å K E R G å E N K U ¸ˇT å L I N G I N N S T E N ¸ˇV A L E D J A I D E E L T P R V å K E N N I å P E R E D S E L F E I G H H A R M R A U T E Ø R E L E N A E B T U S E N ¸ˇR N E T L A S T E ¸ˇE E E O D D E A L L T I D P L A S S E R E D S O F A R K A R A K T E R L A S S ¸ˇW S T A R A D O K N E D U E J A G R A I D L E I R R A S B E B O ¸ˇE ¸ˇ¸ˇE ¸ˇ¸ˇ¸ˇL ¸ˇK M A K E N N å R Løsningen på kryssord nr. 1 må være hos oss innen 10. februar! Merk konvolutten med kryssord nr. 1ª og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NåR MOTTOK DU BLADET? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ56 > Fagbladet 1/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON