¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 1 2014 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTEMA: Angrepet på jobb  får erstatning Side 16 Gravid fikk ikke jobb Side 30 ¸ˇMUSIKK SOM ¸ˇ¸ˇPOLITISK ¸ˇKRAFT ¸ˇSide 8 Forsidefoto: Yasuyoshi Chiba, AFP > SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK fbaargang2014 fbseksjonSAM